Rubriek: Belastingrecht

Bezwaartermijn geldt ook voor inwoner Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
02-06-2022

Een inwoner van Duitsland dient buiten de zeswekentermijn een bezwaarschrift in. Het te laat ingediende bezwaarschrift is terecht niet ontvankelijk verklaard. Er is geen sprake van discriminatie of een anderszins verschoonbare termijnoverschrijding.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 mei 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2579

Gepubliceerd in Nieuws

Gerichte vrijstellingen behoren niet tot het eindheffingsloon

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2022

De gerichte vrijstellingen, zoals de 30%-vergoeding, behoren niet tot het loon voor de berekening van de hoogte van de eindheffing over de excessieve vertrekvergoeding. De rechtbank geeft aan de wetssystematische uitleg voorrang boven de grammaticale uileg.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2022:2660

Gepubliceerd in Nieuws

Gerechtshof stelt stappenplan op voor Schumacker-casussen

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2022

A woont in Frankrijk en betaalt daar geen belasting. Hij voldoet niet aan de criteria van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, maar krijgt toch een pro-rata tegemoetkoming. Het Hof geeft in een stappenplan aan, hoe het Hof deze problematiek behandelt.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1574

Gepubliceerd in Nieuws

Zetelverplaatsing BV met pensioen- en lijfrenteaanspraak is onbelast

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2022

Belastingheffing over de waarde van de pensioen- en lijfrentenaanspraak ter zake van de zetelverplaatsing van de BV’s waar de pensioen- en lijfrenteaanspraken zijn ondergebracht, is in strijd het EU-recht (vrij verkeer van diensten).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 mei 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2591

Gepubliceerd in Nieuws

Kerstarrest Box 3 werkt door naar kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2022

Y woont in België en voldoet niet aan de 90%-voorwaarde om aangemerkt te worden als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De rechter vindt echter dat uitgegaan moet worden van het werkelijke box 3-rendement. Y kwalificeert dan wel.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 mei 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2465

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingdienst: Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2022

1. Als een belastingplichtige een zakelijke overeenkomst heeft gesloten met een au-pair, is geen sprake van fiscale partners. 2.Buitenlandse bronbelasting moet in box 3 in dezelfde verhouding worden verrekend als dat de grondslag is verdeeld.

Bron: Belastingdienst, 16 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingdienst: Vragen en Antwoorden eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2022

1. Als een partner uitgezonden is en in het buitenland in een huurwoning verblijft en de andere partner blijft in de Nederlandse woning, dan kunnen ze de Nederlandse woning als hoofdverblijf aanmerken. 2, Bevestigd wordt dat de Belgische registratiebelasting aftrekbaar is.

Bron: Belastingdienst, 16 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

(Nog) geen belastingplicht dan ook geen studiekostenaftrek

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2022

Y komt van buiten de EU in september 2017 studeren aan een Nederlandse universiteit. In mei 2017 betaalt Y de studiekosten. De in mei betaalde studiekosten zijn niet aftrekbaar omdat Y toen nog niet in Nederland woonde en belastingplichtige was.

Bron: Rechbank Noord-Nederland, 25 april 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1355

Gepubliceerd in Nieuws

Het Multilaterale Instrument en enkele aspecten onder het belastingverdrag met België

Andy Cools Geschreven door
24-04-2022

Auteur: Mr. Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de Belastingdienst. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

Het Base Erosion and Profit Shifting-actieplan van de OESO kwam voort uit de wens te komen tot wereldwijde afspraken om belastingontwijking tegen te gaan. In dat kader werd ook het Multilateraal Instrument ontwikkeld, dat het voor landen mogelijk maakt op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen, zonder dat hiervoor telkens nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Wat houdt het Multilaterale Instrumen exact in en wat heeft het in de praktijk tot gevolg voor bijvoorbeeld het belastingverdrag tussen Nederland en België?

Gepubliceerd in Vakblad 46, 2022

Progressievoorbehoud niet meer toegepast op afzonderlijk belastbare inkomsten

Sofie Jacobs Geschreven door
24-04-2022

Auteur: mr. Sofie Jacobs, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law)

Het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag voorziet dat, indien Nederland heffingsbevoegd is voor bepaalde inkomsten, in België dubbele belasting wordt vermeden door deze inkomsten vrij te stellen met progressievoorbehoud. Het progressievoorbehoud houdt in dat België de vrijgestelde inkomsten wel in aanmerking mag nemen om het belastingtarief te bepalen van de in België belastbare inkomsten. Van oudsher past de Belgische administratie het progressievoorbehoud echter ook toe op inkomsten die, mochten ze in België belastbaar zijn, afzonderlijk belastbaar zouden zijn. De Belgische administratie werd voor deze te ruime interpretatie reeds een aantal keer teruggefloten door de rechtspraak. Deze rechtspraak werd recent wettelijk verankerd door de wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen.

Gepubliceerd in Vakblad 46, 2022

Nieuws