Belastingrecht

Loon in Nederland wonende piloot is in woonland belast

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2023

E woont in Nederland en werkt voor een Britse luchtvaartmaatschappij. Het heffingsrecht over de het loon van de piloot komt volgens het belastingverdrag toe aan Nederland. Dat geldt ook voor de werkzaamheden in het VK.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 24 april 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4544

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België is forensenbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2023

N woont in België en heeft een vakantiewoning in Nederland. Hij is de gemeentelijke forensenbelasting verschuldigd. Deze heffing is niet in strijd met het belastingverdrag of een verboden onderscheid naar woonplaats.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2976

Gepubliceerd in Nieuws

Informatiebeschikking terecht genomen op basis buitenlandse gegevens

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2023

Vanuit Duitsland is de inspecteur spontaan bericht dat O in Luxemburg bankrekeningen aanhield. Met een informatiebeschikking heeft de inspecteur nadere informatie bij O opgevraagd. Er is geen sprake van onrechtmatig verkregen bewijs.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3885

Gepubliceerd in Nieuws

De partiële buitenlandse belastingplicht onder de loep: is het einde nabij?

Carmen Toonen Geschreven door
19-05-2023

Auteur: Carmen Toonen, werkzaam bij de belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In een eerdere editie van dit vakblad schreef ik naar aanleiding van de op Prinsjesdag 2022 aangekondigde wijzigingen over de 30%-regeling. Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor de 30%-regeling kunnen additioneel kiezen om als partieel buitenlands belastingplichtige te worden behandeld. Twee aparte fiscale regelingen voor ingekomen werknemers die al decennialang hand in hand gaan. In november 2022 is er een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt de partiële buitenlandse belastingplicht af te schaffen in het kader van de aanpak van belastingconstructies en fiscale regelingen. Is na alle versoberingen in de 30%-regeling nu de partiële buitenlandse belastingplicht aan de beurt? In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de regeling alsmede de recente discussies omtrent dit onderwerp.

Gepubliceerd in Vakblad 55, 2023

De uitdagende wereld van internationale arbeid vervat in een rapport

Bastiaan Didden Geschreven door
19-05-2023

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Op 15 februari 2023 is op een themabijeenkomst voor belastingadviseurs en salarisadministrateurs door de Belastingdienst het rapport ‘buitenlandse arbeidskrachten en loonheffingen’ gepresenteerd.(1) In dit rapport wordt mede aan de hand van een centrale casus en vele praktijkvoorbeelden beschreven welke fiscale, sociaalzekerheidsrechtelijke en invorderingsaspecten om de hoek komen kijken als een in het buitenland gevestigde werkgever actief wordt in Nederland. Zowel vanuit nationaal alsook vanuit internationaal oogpunt. In deze bijdrage worden de belangrijkste take-aways op ‘heffingsvlak’ aangestipt.

Gepubliceerd in Vakblad 55, 2023

Hoge Raad verduidelijkt verdragsrechtelijke lijfrentedefinitie

Robert Baumler Geschreven door
19-05-2023

Auteurs: Robert Bäumler en Bo Berkman, beiden zijn werkzaam bij de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 14 april jongstleden is een arrest van de Hoge Raad verschenen over de uitleg van de lijfrentedefinitie in door Nederland gesloten belastingverdragen.(1) Daaromtrent was eerder in 2017 al een arrest gewezen.(2) Het laatstgenoemde arrest liet enige onduidelijkheid bestaan over de reikwijdte van de verdragsrechtelijke lijfrentedefinitie. Die onduidelijkheid wordt naar onze mening met het nieuwe arrest weggenomen, al vereist ook dat arrest een genuanceerde interpretatie. Hieronder zullen wij het arrest van 19 mei 2017 en het arrest van 14 april 2023 bespreken.

Gepubliceerd in Vakblad 55, 2023

Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2023

Het economisch instituut voor de bouw heeft een rapport gepubliceerd over buitenlandse arbeidskrachten in de bouw. Er waren in 2020 56.000 buitenlandse arbeidskrachten in de bouw werkzaam.

Bron: Economisch instituut voor de bouw, 8 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België heeft recht op Nederlandse fiscale voordelen

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2023

Door een hoog box 3-inkomen wordt niet voldaan aan de 90%-voorwaarde van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. In woonland België bestaat geen recht op faciliteiten. Nederland moet dan toch aftrek verlenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2777

Gepubliceerd in Nieuws

Engelse allowance is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-05-2023

Een inwoner van Nederland ontvangt uit het VK een Employment and Support Allowance van The Pension Service. Deze sociale zekerheidsuitkering is volgens de Wet op de inkomstenbelasting en het belastingverdrag in Nederland belast.

Bron: Belastingdienst Fiscaal Forum Dienstverleners, 3 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Update leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2023

De Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) is geactualisserd. Het gaat o.m. aanpassingen van al bestaande constructies, uitleg over het meldingsportaal en voorbeelden van belastingvoordeel en de main benefit test.

Bron: Staatscourant, 28 april 2023, nr. 11790

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws