Rubriek: Belastingrecht

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangehouden

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2021

In het wetsvoorstel is voorgesteld om de belastingheffing over aandelenopties onder voorwaarden uit te stellen. Het uitstel van de heffing is primair bedoeld voor werknemers van start-ups en scale-ups. Het risico van een bredere toepassing wordt te groot geacht.

Bron: Tweede Kamer, 10 november 2021

 

Gepubliceerd in Nieuws

België mag vrijgestelde Nederlandse jubileumuitkering niet belasten

Carlo Douven Geschreven door
12-11-2021

Z woont in België en krijgt een in Nederland vrijgestelde jubileumuitkering. Zijn loon is naar Belgisch recht een bedrijfsleidersbezoldiging. België mag niet heffen op grond van het restartikel. Het bestuurdersartikel in het verdrag wijst de heffing aan Nederland toe.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 19 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Loon butler van sjeik is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2021

B sluit een arbeidsovereenkomst als butler met een sjeik van Qatar. Hij werkt over de gehele wereld. De rechter beslist dat B inwoner is gebleven van Nederland. Het loon is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 2 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4648

Gepubliceerd in Nieuws

A-G - Uruguay geen ontwikkelingsland meer

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2021

Voor de toepassing van het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting is Uruguay sinds 1999 geen ontwikkelingsland meer. De bronbelasting uit Uruguay kan sindsdien niet meer in Nederland verrekend worden.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 30 september 2021, ECLI:NL:PHR:2021:903 

Gepubliceerd in Nieuws

Remigratie: geen recht op vermeerdering verkrijgingsprijs aandelen

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2021

C, DGA van een Nederlandse BV, remigreert vanuit België naar Nederland. België heft geen belasting over de aandelen van de BV bij de remigratie. Omdat C buitenlandse belastingplichtige was voor de aandelen, bestaat dan geen recht op een step up.

Rechtbank Noord-Holland, 19 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9413

Gepubliceerd in Nieuws

From Russia with Love

Mike Voets Geschreven door
29-10-2021

Auteur: Mike Voets, Senior Tax Consultant, People Advisory Services bij EY (mike.voets@nl.ey.com)

Het lagerhuis van het Russische parlement (“Doema”) heeft in mei 2021 eenzijdig besloten om het bestaande bilaterale belastingverdrag tussen Rusland en Nederland op te zeggen. Gelet op de opzegtermijn van ten minste 6 maanden zal het belastingverdrag tussen Rusland en Nederland per 1 januari 2022 worden beëindigd. In dit artikel komen aan bod de mogelijke fiscale gevolgen van het opzeggen van het belastingverdrag voor werknemers (en hun werkgevers).

Gepubliceerd in Vakblad 42, 2021

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Ron Noordenbos Geschreven door
29-10-2021

Auteur: mr H.J. Noordenbos, werkzaam bij Deloitte (rnoordenbos@deloitte.nl)

Ondernemingen die werknemers voor langere tijd aan zich willen binden en hen willen laten meedelen in het zakelijke succes van de onderneming, geven vaak opties uit aan werknemers. Deze beloningsvorm is met name erg populair bij start-ups, die in het begin vaak weinig geld beschikbaar hebben. De Nederlandse fiscale regelgeving is echter, juist voor start-ups, niet optimaal. Na signalen uit de praktijk, past de wetgever de regelgeving aan, door de belastingheffing over inkomsten uit opties uit te stellen tot het moment waarop de aandelen kunnen worden verhandeld.

Gepubliceerd in Vakblad 42, 2021

Internationaal verkeer op het water

Dirk van Oosterbosch Geschreven door
29-10-2021

Auteurs: Gijs Kramer en Dirk van Oosterbosch, beiden werkzaam op de internationale afdeling van DRV Accountants & Adviseurs (g.kramer@drv.nl en d.van.oosterbosch@drv.nl)

In de jurisprudentie zijn er recent diverse uitspraken geweest over de toepassing van het verdragsartikel met betrekking tot de verdeling van de heffingsbevoegdheid over het inkomen verdiend aan boord van een schip. In 2017 is een wijziging geweest in de wijze van verdeling van de heffingsbevoegdheid over dit inkomen in het OESO Model Verdrag. In de praktijk blijkt veel discussie te bestaan over de uitleg van het begrip “internationaal verkeer”. De recente uitspraken geven meer duidelijkheid over de interpretatie hiervan door de Nederlandse rechterlijke macht. In dit artikel besteden we naast voorgaande ook aandacht aan de verdeling van de heffingsbevoegdheid over dit inkomen en de bijbehorende jurisprudentie.

Gepubliceerd in Vakblad 42, 2021

Loon zeevarende op Zwitsers schip is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2021

A woont in Nederland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Hij werkt op schepen die pijpen leggen of vervoerd worden voor afbouw. Hij verricht dan geen werkzaamheden in het internationaal vervoer.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 augustus 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4269

Gepubliceerd in Nieuws

Lump sum Europol medewerker niet belast in IB

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2021

Een naar Europol gedetacheerde politie-ambtenaar krijgt een lumpsum toegekend vanwege blijvende gedeeltelijke invaliditeit. De lumpsum valt onder de interne heffing van Europol en is daarom niet belast voor de inkomstenbelasting.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 22 september 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1988

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws