Belastingrecht

Handboek loonheffingen 2017 is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2017

Het handboek loonheffingen 2017 is verschenen.

Het handboek loonheffingen 2017 bevat twee hoofdstukken over ‘werken over de grens’. In hoofdstuk 17 worden de loonbelastingaspecten besproken en in hoofdstuk 18 komt de sociale zekerheid aan de orde. Het handboek bevat beleid van de Belastingdienst en op de tekst van het handboek kan een beroep worden gedaan. In het boek zijn veel praktische stappenplannen opgenomen. Het handboek wordt ieder kwartaal geactualiseerd.

Bron: Belastingdienst.nl, maart 2017

U kunt het handboek loonheffingen 2017 online raadplegen of de pdf-versie downloaden. De url vindt u hier: Handboek Loonheffingen 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Verdragstoepassing Duitsland bij 'Lohnsteuerverfahren'

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2017

In Duitsland is een 'BMF-Schreiben' gepubliceerd waarin wordt aangegeven hoe voor het 'Lohnsteuerverfahren' (inhouding loonbelasting) de voorkoming van dubbele belasting moet worden toegepast. In eerdere 'BMF-Schreibens' is aangegeven hoe de dagenbreuk voor de 'Einkommenssteuer' toegepast moet worden. Voor de Duitse loonbelasting is deze nieuwe regeling nodig, omdat bij de inhouding van loonbelasting het jaarlijkse aantal buitenlandse werkdagen etc. nog niet bekend is.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 14 maart 2017, IV C 5 - S 2369/10/1002 

Gepubliceerd in Nieuws

Wiebes blijft inzetten op voorlichting aan grensarbeiders

Tamara Veldkamp Geschreven door
21-03-2017

Staatssecretaris van Financiën Wiebes wil geen verdere belastingvoordelen geven aan grensarbeiders. Werken over de grens brengt met zich mee dat men te maken krijgt met wet- en regelgeving uit andere landen. De belangrijkste negatieve effecten zijn al tegengegaan. Voor grensarbeiders zet de staatssecretaris dan ook vooral in op betere voorlichting.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 maart 2017, nr. 2017-0000031512

Gepubliceerd in Nieuws

Ryanair-piloot is in dienstbetrekking werkzaam

Tamara Veldkamp Geschreven door
20-03-2017

Een piloot vliegt in vliegtuigen van Ryanair, maar is via Brookfield Aviation Int. ltd. bemiddeld. De rechtbank is van mening dat piloot in dienstbetrekking werkzaam is voor Brookfield. Hij kan de gemaakte arbeidskosten niet van zijn inkomen aftrekken.

Bron: Rechtbank Den Haag, 1 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14894

 

Gepubliceerd in Nieuws

HR - Gemeente mag leges heffen voor uittreksel uit het bevolkingsregister

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2017

Veel expats en buitenlandse werknemers zijn verbaasd als ze bij het aanvragen van een BSN gevraagd worden leges te betalen. Het voor de eerste keer verstrekken van een BSN is gratis. Gaat het BSN verloren of is het niet meer bekend en men komt een nieuw BSN vraagen bijv. als men opnieuw komt werken in NL, dan geeft de gemeente het BSN opnieuw in de vorm van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De Hoge Raad staat toe dat er dan leges geheven worden.

Bron: Hoge Raad, 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:345

Gepubliceerd in Nieuws

Meer info over afgifte BSN en inschrijven in BRP

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2017

Op de site van de SVB staat informatie over het aanvragen van een BSN als iemand niet in Nederland woont. Voor personen die zich wel in de BRP (Basisregistratie Personen) moeten inschrijven, is nu in 8 talen terug te vinden hoe dit in één keer goed gaat.

Bron: SVB website en website RVIG (Rijksdienst voor identiteitsgegevens)

Gepubliceerd in Nieuws

Vervreemdingswinst ter beschikking gestelde onroerende zaken is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2017

Een in België wonende DGA van een Nederlandse vennootschap verkoopt zijn aandelen en zijn aan zijn BV ter beschikking gestelde onroerende zaken. Art. 13 van het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over de verkoopwinst op de onroerende zaken toe aan Nederland. Of de verkoop van de onroerende zaken voor of na de verkoop van de aandelen plaatsvindt, is daarbij niet relevant.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5278

 

Gepubliceerd in Nieuws

Prejudiciële vragen over conserverende aanslag pensioen en lijfrente emigrant naar Frankrijk

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2017

Een inwoner van Frankrijk is uit Nederland geemigreerd en heeft een conserverende aanslag ontvangen ter zake van zijn lijfrente en pensioen. Is sprake van treaty override? Gezien het grote belang bij veel emigranten en een lopende procedure bij de Hoge Raad, stelt de rechtbank prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 maaart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

Gepubliceerd in Nieuws

Hypotax maakt dat sprake is van ingehouden loonbelasting

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2017

Nettoloon waarbij rekening is gehouden met een hypotax op basis van Amerikaans belastingrecht, heeft te gelden als afgezonderde en ingehouden loonbelasting. De brutering van het nettoloon heeft daarmee plaats gevonden in 2012 en niet in 2013, het jaar van afdracht van de loonheffing.  Over het gebruteerde loon is de crisisheffing verschuldigd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 22 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1220

 

Gepubliceerd in Nieuws

Bestuurder BV woont niet in Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2017

Bestuurder van een Nederlandse BV woont volgens het Gerechtshof in Nederland en niet in Zwitserland. De inschrijving en de woning in Zwitserland maken dat niet anders. Het centrum van levensomstandigheden ligt in Nederland, waar zijn echtgenote woont en waar hij regelmatig is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 22 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5750

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws