Rubriek: Belastingrecht

Afkoopsom Brits pensioen beperkt niet de algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2021

B woont in Nederland en heeft een afkoopsom van een Brits pensioen ontvangen, waarop de vrijstellingsmethode van toepassing is. De afkoopsom hoort daardoor niet tot de Nederlandse heffingsgrondslag en beperkt ook niet het premie- én belastingdeel van de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 5 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4743

Gepubliceerd in Nieuws

Grenswerkers na de crisis: aanpassing regelgeving vereist?

Marjon Weerepas Geschreven door
10-12-2021

Auteur: Prof. dr. Marjon J.G.A.M. Weerepas, verbonden aan de Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Belastingrecht (marjon.weerepas@maastrichtuniversity.nl)

Het thuiswerken voor grenswerkers blijft de gemoederen bezighouden. Thans gelden nog tot 1 januari 2022 de coronamaatregelen waarin de gevolgen van het thuiswerken voor de fiscaliteit en voor de premieheffing als het ware zijn ‘bevroren’. Ondertussen sorteren de werkgevers voor met thuiswerkbeleid. ITEM heeft in een grenseffectenrapportage onder andere de effecten van de huidige regelgeving op met name het netto-inkomen van een grenswerker indien deze thuis werkt na de crisis onderzocht. In deze bijdrage worden enige berekeningen weergegeven. Vooropgesteld zij dat hier onder thuiswerken de situatie waarin een grenswerker werkt voor één werkgever wordt besproken. Bij grensoverschrijdend werken voor twee werkgevers kunnen de regels zoals die gelden in Verordening nr. 883/2004 worden toegepast.(1) In deze bijdrage volgt een kort overzicht van de huidige maatregelen, een aantal prangende knelpunten, een aantal conclusies van de gemaakte berekeningen en mogelijke oplossingen.

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021

Hypotheekrenteaftrek Nederland versus woonbonus Vlaanderen

Kim Lodewijks Geschreven door
08-12-2021

Auteurs: Kim Lodewijks-Filippini en Kirsten Krawinkel, beiden werkzaam als senior consultant tax bij Boxx global expat solutions (kim@boxx-expat.com en kirsten.krawinkel@boxx-expat.com)

In Nederland is de (hypotheek)rente voor een eigen woning aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. In Vlaanderen kan een belastingvermindering in de vorm van een woonbonus worden verkregen voor de eigen woning. Maar wat als je (deels) in België werkt met een eigen woning in Nederland of vice versa? Hoewel dit een veelvoorkomende situatie is, lijkt hierover in de praktijk heel wat onwetendheid te bestaan. In dit artikel gaan we in op de regelgevingen van beide landen en geven we, aan de hand van casussen, een uitwerking van de verschillende belastingsystemen

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021

De internationale payroll wijzigt door het Besluit inkomstenverhouding

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2021

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/CD-Vaktechniek en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 23 april 2021 is het Besluit inkomstenverhouding (Besluit IKV) verschenen. Dit besluit wijzigt het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.(1) Het besluit definieert het begrip inkomstenverhouding (IKV) voor de aangifte loonheffingen. In dit artikel ga ik in op gevolgen die het Besluit IKV heeft voor de loonaangifte als er al dan niet in Nederland wonende werknemers zijn waarvan het loon niet volledig in Nederland is belast.

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021

De bedrijfswagen over de grenzen heen

Stephanie Nijs Geschreven door
08-12-2021

Auteur: mr. Stephanie Nijs, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Peeters Euregio Law & Tax (s.nijs@euregio.law)

Een bedrijfswagen, oftewel een auto van de zaak, blijft een populair voordeel voor werknemers in België, zelfs voor werknemers die een dergelijke wagen niet echt nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De reden hiervoor is de gunstige sociale en fiscale behandeling van de bedrijfswagen. Maar wat indien u als Nederlandse onderneming een auto ter beschikking wenst te stellen aan een werknemer in België? We zetten de belangrijkste verschillen en aandachtspunten voor u op een rij.

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021

Duitsland en Luxemburg hebben corona-afspraak grensarbeiders verlengd

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2021

Duitsland en Luxemburg hebben de corona-afspraak voor thuiswerkende grensarbeiders verlengd tot 31 maart 2022.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 6 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Verklaring vrijstelling aangifte IB (ook in het Engels)

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2021

Onder voorwaarden is het voor buitenlandse werknemers en 30%-ers mogelijk om de loonheffingen te berekenen op basis van het inkomensheffingentarief. Om buiten Nederland te bewijzen dat de loonheffing eindheffing is een Engelstalig formulier beschikbaar.

Bron: Belastingdienst, november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

In België wonende DGA is dividendbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2021

N woont in België en is DGA van een Nederlandse BV. Nederland hoeft de dividendbelasting niet terug te geven. Dat België de Nederlandse dividendbelasting niet verrekent is een dispariteit en niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Hoge Raad, 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1679

Gepubliceerd in Nieuws

Uitgezonden ambtenaar heeft geen eigen woning meer

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2021

Een ambtenaar is uitgezonden naar Rusland. Nadat de zoon terugkomt naar haar woning in Nederland en een eigen huishouding gaat voeren, gaat de woning over naar box 3. Dat ze fictief binnenlands belastingplichtige is, maakt dat niet anders.

Bron: Hoge Raad, 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1784

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland wil corona-afspraken grenswerkers verlengen

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2021

Nederland overlegt met Duitsland en België om de corona-afspraken voor grensarbeiders te verlengen tot na 31 december 2021. Op 16 en 17 december bekijkt de Administratieve commissie of voor de sociale zekerheid ook de corona-maatregelen verlengd worden.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 26 november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws