Belastingrecht

Compensatieregeling: Belgische RSZ-premies blijven buiten beeld

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2023

Q woont in Nederland en werkt in België. Hij maakt gebruik van de compensatieregeling. Bij de berekening van de compensatie blijft de Belgische RSZ-premie buiten beschouwing. Deze is niet vergelijkbaar met Nederlandse premies volksverzekeringen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3123

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische hypothecaire lening geen eigenwoningschuld

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2023

A woont in een eigen woning in België en is een kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De rente van zijn Belgische hypothecaire lening is geen eigenwoningschuld en dus niet aftrekbaar, omdat de schuld niet annuïtair wordt afgelost. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3307

Gepubliceerd in Nieuws

Geen gebruikersnaam/wachtwoord meer voor aangifte IB

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2023

Buitenlands belastingplichtigen kunnen vanaf 1 juli 2023 geen gebruikersnaam/wachtwoord meer gebruiken. Vanaf 1 april 2023 kan alleen aangifte IB gedaan worden als ingelogd wordt met DigiD of een Europees erkend inlogmiddel.

Bron: Belastingdienst, 30 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse hypothecaire lening is geen eigenwoningschuld

Carlo Douven Geschreven door
02-06-2023

N woont in 2016 in Duitsland, is in loondienst in Nederland en heeft een eigen woning met een hypothecaire lening. De lening heeft een looptijd van 35 jaar en er hoeft niet jaarlijks afgelost te worden. Er is dan geen sprake van een eigenwoningschuld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3302

Gepubliceerd in Nieuws

Bijtelling Duitse auto naar Nederlandse cataloguswaarde

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2023

P werkt voor een Duitse werkgever een heeft een Duits gekentekende auto ter beschikking. Later is de auto overgezet op een Nederlands kenteken. Voor de bijtelling privé-gebruik-auto is de Nederlandse cataloguswaarde relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2910

Gepubliceerd in Nieuws

Loon in Nederland wonende piloot is in woonland belast

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2023

E woont in Nederland en werkt voor een Britse luchtvaartmaatschappij. Het heffingsrecht over de het loon van de piloot komt volgens het belastingverdrag toe aan Nederland. Dat geldt ook voor de werkzaamheden in het VK.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 24 april 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4544

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België is forensenbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2023

N woont in België en heeft een vakantiewoning in Nederland. Hij is de gemeentelijke forensenbelasting verschuldigd. Deze heffing is niet in strijd met het belastingverdrag of een verboden onderscheid naar woonplaats.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2976

Gepubliceerd in Nieuws

Informatiebeschikking terecht genomen op basis buitenlandse gegevens

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2023

Vanuit Duitsland is de inspecteur spontaan bericht dat O in Luxemburg bankrekeningen aanhield. Met een informatiebeschikking heeft de inspecteur nadere informatie bij O opgevraagd. Er is geen sprake van onrechtmatig verkregen bewijs.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3885

Gepubliceerd in Nieuws

De partiële buitenlandse belastingplicht onder de loep: is het einde nabij?

Carmen Toonen Geschreven door
19-05-2023

Auteur: Carmen Toonen, werkzaam bij de belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In een eerdere editie van dit vakblad schreef ik naar aanleiding van de op Prinsjesdag 2022 aangekondigde wijzigingen over de 30%-regeling. Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor de 30%-regeling kunnen additioneel kiezen om als partieel buitenlands belastingplichtige te worden behandeld. Twee aparte fiscale regelingen voor ingekomen werknemers die al decennialang hand in hand gaan. In november 2022 is er een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt de partiële buitenlandse belastingplicht af te schaffen in het kader van de aanpak van belastingconstructies en fiscale regelingen. Is na alle versoberingen in de 30%-regeling nu de partiële buitenlandse belastingplicht aan de beurt? In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de regeling alsmede de recente discussies omtrent dit onderwerp.

Gepubliceerd in Vakblad 55, 2023

De uitdagende wereld van internationale arbeid vervat in een rapport

Bastiaan Didden Geschreven door
19-05-2023

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Op 15 februari 2023 is op een themabijeenkomst voor belastingadviseurs en salarisadministrateurs door de Belastingdienst het rapport ‘buitenlandse arbeidskrachten en loonheffingen’ gepresenteerd.(1) In dit rapport wordt mede aan de hand van een centrale casus en vele praktijkvoorbeelden beschreven welke fiscale, sociaalzekerheidsrechtelijke en invorderingsaspecten om de hoek komen kijken als een in het buitenland gevestigde werkgever actief wordt in Nederland. Zowel vanuit nationaal alsook vanuit internationaal oogpunt. In deze bijdrage worden de belangrijkste take-aways op ‘heffingsvlak’ aangestipt.

Gepubliceerd in Vakblad 55, 2023

Nieuws