Arbeidsrecht

Doorstartende uitzendbureaus worden harder aangepakt

Carlo Douven Geschreven door
28-05-2020

Het jaarverslag 2019 van de Stichting Normering Arbeid is verschenen. Ze constateren dat malafide bestuurders nog te vaak buiten schot blijven of te eenvoudig een nieuwe onderneming kunnen opstarten. De SNA wil haar steentje bijdrage bij de aanpak.

Bron: Stichting normering arbeid, 20 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Rechtskeuze in een internationale arbeidsovereenkomst?

Anja van Dijck Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Regelmatig stoeien werkgevers met internationale werknemers met de vraag of ze een rechtskeuze moeten maken in de arbeidsovereenkomst. En zo ja, voor welk rechtsstelsel dan? Vaak is onduidelijk op welke zaken werkgevers moeten letten. In het onderstaande artikel worden hiervoor handvatten gegeven.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Terbeschikkingstelling van werknemers in de Duitse bouw

Torsten Viebahn Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In Duitsland is het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz leidend als het gaat om terbeschikkingstelling van werknemers. Deze regels zijn streng. Voor het uitlenen van werknemers is een vergunning nodig. De Bundesagentur für Arbeit controleert de uitvoering en kan boetes opleggen. Voor de bouw gelden specifieke regels. Uitlening voor Baunebengewerbe, zoals installatie en afbouw, is mogelijk, maar voor Bauhauptgewerbe geldt als hoofdregel een verbod op terbeschikkingstelling, met name als het gaat om bouwwerkzaamheden die door arbeiders worden verricht. Hierop gelden echter diverse uitzonderingen. Op de hoofdregels en de uitzonderingen wordt in deze bijdrage nader ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Buitenlandse werkzaamheden beïnvloeden hoogte loon

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2020

Bij de vaststelling van de hoogte van de beloning van een werknemer als leerkracht bij een regionale overheid, moeten eerdere gelijkwaardige werkzaamheden in een andere lidstaat mee in aanmerking worden genomen.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:299

Gepubliceerd in Nieuws

Coronacrisis: de NOW en arbeidsrechtelijke rechten en plichten

Yaser Aziz Geschreven door
24-04-2020

Auteur: mr. Y. Aziz, advocaat, werkzaam bij HVG Law LLP (yaser.aziz@hvglaw.nl)

Het coronavirus slaat om zich heen. De corona-uitbraak verstoort de wereldeconomie met grote gevolgen voor bedrijfscontinuïteit en werkgelegenheid. Er zijn dagelijks nieuwe ontwikkelingen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de corona-uitbraak als pandemie bestempeld. De Nederlandse overheid probeert werkgevers door middel van noodmaatregelen op diverse manieren bij te staan teneinde een door de corona-uitbraak veroorzaakte (acute) crisis het hoofd te bieden. Gedurende de coronacrisis hebben werkgevers diverse (bijkomende) rechten en plichten op het gebied van arbeidsomstandigheden, betaling van loon en privacy. In dit artikel wordt het voorgaande op hoofdlijnen besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

De mogelijkheden voor werktijdverkorting in Duitsland

Torsten Viebahn Geschreven door
24-04-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen, niet meer kan laten werken, of als de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan in Duitsland werktijdverkorting worden ingevoerd. In onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de voorwaarden en procedures.

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Detacheringsrichtlijn niet van toepassing op internationale trein

Anja van Dijck Geschreven door
24-04-2020

Auteur: mr. A.C.W.M. van Dijck, Advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 19 december 2019 heeft het Hof van Justitie een oordeel gegeven over het verrichten van diensten aan boord van internationale treinen. De vraag die aan de orde was betrof de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn. Op grond van de Detacheringsrichtlijn moet onder meer een aantal minimumarbeidsvoorwaarden worden nageleefd. In deze kwestie oordeelde het Hof van Justitie dat de Detacheringsrichtlijn niet van toepassing was. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Coronavirus-maatregelen Nederland, België en Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

Op de site van de SVB is een overzicht opgenomen van de coronavirus-maatregelen in België, Duitsland en Nederland. De pagina heet: Corona-maatregelen en werken over de grens.

Bron: SVB, 20 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus - arbeidsrechtelijke gevolgen

Torsten Viebahn Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij Strick Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Het nieuws over het coronavirus beheerst al wekenlang alle media. Dagelijks wordt het aantal besmettingen en doden naar boven bijgesteld, er wordt zelfs gesproken over een mogelijke pandemie. De gevolgen blijven al lang niet meer beperkt tot China, het virus heeft inmiddels ook Europa bereikt. Hieronder willen wij graag ingaan op een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus, vanuit Duits oogpunt. Waar moeten werkgevers rekening mee houden als een besmetting niet is uit te sluiten, bijvoorbeeld wanneer werknemers uit China terugkeren? Mag een werknemer weigeren als hij door zijn werkgever naar China wordt gestuurd of ook naar een bedrijf in Europa als daar al werknemers met het virus besmet zijn?

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Belasting en premies bij vergoeding wegens ontbinden arbeidscontract

Denise Leenders Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Denise Leenders, adviseur bij het GrensInfoPunt Aken/Eurode (www.grenzinfopunkt.eu)

Wanneer een arbeidscontract eindigt, heeft dat grensoverschrijdend vaak gevolgen waarmee personen zich geen raad weten. Hieronder bespreek ik de situatie van iemand waarbij een arbeidscontract nooit tot arbeid leidde. Er wordt ingegaan op de vraagstelling, welke details van bijzonder belang waren en de informatie die aan de betreffende persoon verstrekt kon worden. Een zaak uit de praktijk van het GrensInformatiePunt.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Nieuws