Arbeidsrecht

Nieuwe website over werken en wonen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2020

Deze week is een nieuwe website (workinnl.nl) over werken en wonen in Nederland gelanceerd. De informatie op deze website is ook naar het Pools en Roemeens vertaald. Later volgen andere talen.

Bron: Ministerie van SZS, 25 november 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Herzieningsrichtlijn terbeschikkingstelling van werknemers verwerkt in WagwEU: aangescherpte regels vanaf 30 juli 2020

Nicole Boden-Last Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Nicole Last, werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (nicole.last@nl.ey.com)

De COVID-19 pandemie heeft uiteraard een enorme impact op mobiliteit en zakenreizen. Er werd een algemeen reisverbod binnen de EU opgelegd dat alle niet-essentiële reizen verbood. De reisbeperkingen hebben ook gevolgen voor bedrijven, die het merendeel van hun reizen binnen en buiten de EU voor zakelijke doeleinden hebben moeten stopzetten om hun werknemers te beschermen tegen infectierisico's. Verwacht wordt dat het aantal zakenreizen geleidelijk zal toenemen na de opheffing van de reisbeperkingen. Tegelijkertijd is de deadline om de Herzieningsrichtlijn voor gedetacheerde werknemers te implementeren in nationale wetgeving, oorspronkelijk vastgesteld op 30 juli 2020, inmiddels verlopen. Ongeacht de huidige situatie hebben sommige landen al maatregelen genomen in dit verband. Het Nederlandse Parlement heeft op 30 juni 2020 ingestemd met de wijziging van onder andere de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) om deze herziene EU-wetgeving te implementeren. In dit artikel zal ik ingaan op deze herziene regels voor gedetacheerde werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Arbeidsmigratie, derdelanders en premieshoppen - beleid toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2020

In twee antwoorden op kamervragen wordt uitgebreid ingegaan op onderwerpen als arbeidsmigratie, premieshoppen, A1-verklaringen, derde-landers uit o.a. Oekraïne en Turkije, beloningsstructuren arbeidsmigranten, oneerlijke concurrentie etc.

Bron: Ministerie van SZW, 23 september 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe regels voor betere arbeidsomstandigheden internationale vrachtwagenchauffeurs

Anja van Dijck Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Het Europees Parlement heeft op 8 juli jl. definitief ingestemd met nieuwe regels voor vrachtwagenchauffeurs. Deze regels moeten oneerlijke concurrentie tegengaan en de werkomstandigheden voor chauffeurs uit vooral oostelijke EU-lidstaten verbeteren. In dit artikel zal hier nader op worden ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Bijzondere Duitse ontslagbescherming voor aanstaande moeders

Anja Romijnders Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

In Duitsland geldt op basis van § 17 lid 1 Mutterschutzgesetz een vrijwel absoluut verbod op beëindiging van het dienstverband van een vrouw tijdens de zwangerschap en tot en met 4 maanden na de bevalling. Hieronder worden de details van deze regeling toegelicht.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Niet naleving meldingsplicht WagwEU leidt tot boete vanaf 1 september 2020

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2020

Overtredingen van de per 1 maart 2020 geldende meldingsplicht WagwEU begaan voor 1 september 2020 leiden niet tot een boete. Voor overtredingen vanaf 1 september is dat wel geval. De Inspectie SZW is de uitvoerende instantie.

Bron: postedworkers.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Contracting in (andere) Europese landen

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2020

In een paper over contracting wordt uitgelegd of er in andere landen oneigenlijke vormen van contracting zijn, hoe andere landen met deze oneigenlijke vormen omgaan/bestrijden en wat kan Nederland daarvan kan leren.

Bron: Ministerie van SZW, 4 augustus 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Uitzondering meldingsplicht WagwEU verder versoepeld

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2020

Voor gedetacheerde zakenreizigers geldt een uitzondering op de meldingsplicht WagwEU. De uitzondering vereist geen aaneengesloten maximaal verblijf van 13 weken meer voor zakelijke besprekingen of het sluiten van overeenkomsten. Heen en weer reizen is toegestaan.

Bron: Staatsblad 2020, nr. 270

Gepubliceerd in Nieuws

Herziene detacheringsrichtlijn van toepassing vanaf 30 juli

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2020

De herziening van de detacheringsrichtlijn vraagt om een herbezinning op de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. Bijv. is de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uitgebreid en bestaat al na 12 maanden recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Bron: Ministerie van SZW

Gepubliceerd in Nieuws

Gevolgen E101/A1-verklaringen niet bindend voor arbeidsrechtelijke verplichtingen

Anja van Dijck Geschreven door
02-07-2020

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 14 mei 2020 heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op de vraag of de gevolgen van de E101/A1-verklaringen ook gelden voor de wettelijke arbeidsrechtelijke verplichtingen van een werkgever. Dit is niet het geval. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

Nieuws