Arbeidsrecht

Brexit: Wat betekent het EU-VK Handelsakkoord voor Britse onderdanen die kort voor zakelijke bezoeken naar Nederland komen?

Nini Braken-Zheng Geschreven door
11-03-2021

Auteur: mr. Nini Braken-Zheng, werkzaam als Consultant immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (nini.zheng@nl.ey.com)

Sinds 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. De afgesproken transitieperiode liep af op 31 december 2020. Vlak voor het einde van de transitieperiode, hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over hun nieuwe relatie (hierna: het Handelsakkoord).(1) Vanaf 1 januari 2021 is de Brexit derhalve een feit en worden Britse onderdanen als ‘derdelanders’ beschouwd. Dit heeft uiteraard gevolgen voor Britse onderdanen die willen werken en/of wonen in Nederland. In dit artikel behandelen wij uitsluitend de gevolgen van het nieuwe Handelsakkoord tussen de EU en het VK voor Britse onderdanen die kort voor zakelijke bezoeken naar Nederland komen.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Duitse chauffeurs moeten in Nederlandse pensioenregeling

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2021

Duitse chauffeurs die voor een Nederlandse onderneming werken en Nederlands arbeidsrecht zou zonder rechtskeuze van toepassing zijn, moeten verplicht deelnemen aan de bedrijfstakpensioenregeling. Als Duits arbeidsrecht van toepassing zou zijn, hoeft dat niet.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:472

Gepubliceerd in Nieuws

Verschillen minimumloon binnen de EU zijn groot

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2021

De hoogte van de minimumlonen binnen de EU zijn groot. Het laagste minimumloon kent Bulgarije (€ 332). Luxemburg kent het hoogste bedrag (€ 2.202). Omdat de prijsniveaus tussen de landen ook groot zijn is het verschil in besteedbaar inkomen kleiner.

Bron: Eurostat, 5 februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse arbeidsvoorwaarden van toepassing op buitenlandse vrachtwagenchauffeurs

Anja van Dijck Geschreven door
05-02-2021

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 1 december 2020 deed het Hof van Justitie uitspraak in de zaak FNV/Van den Bosch. Aan de orde kwam de vraag of de Detacheringsrichtlijn ook van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer, waardoor een aantal minimum arbeidsvoorwaarden moeten worden nageleefd. Kortgezegd beantwoordt het Hof van Justitie deze vraag bevestigend. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Kennisrapporten Inspectie SZW zijn verschenen

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2021

De inspectie SZW heeft twee kennisrapporten die Covid-19-gerelateerd zijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat om de rapporten arbeidsmigranten en werken in coronatijd.

Bron: Ministerie van SZW, 22 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Pilot webmodule niet voor grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2021

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 online gegaan via de website van het Ondernemersplein. De webmodule is niet toepasbaar in grensoverschrijdende situaties.

Bron: Rijksoverheid, 11 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Detacheringsrichtlijn ook van toepassing bij wegvervoer

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2021

Voor de toepassing van detacheringsrichtlijn voor internationale chauffeurs moet een voldoende nauwe feitelijk te beoordelen band bestaan met het werkland.

Bron: Hof van Justitie EU, 1 december 2020, ECLI:EU:C:2020:976

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe premiegrenzen (Beitragsbemessungsgrenzen) vanaf 2021

Torsten Viebahn Geschreven door
13-12-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wat zijn Beitragsbemessungsgrenzen, de premiegrenzen, eigenlijk? Hoe hoog zijn deze? Waarom worden ze ieder jaar aangepast? Deze vragen worden onderstaand beantwoord.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Het thuiswerken vanuit een (Nederlands) arbeidsrechtelijk perspectief

Nikki Hendriks Geschreven door
13-12-2020

Auteurs: mr. H.W. van Osch en mr. N. Hendriks, beiden advocaat arbeidsrecht bij HVG Law (huub.van.osch@hvglaw.nl en nikki.hendriks@hvglaw.nl)

Toen Nederland in maart 2020 werd getroffen door het covid19-virus, nam het kabinet strenge maatregelen. Sommige sectoren gingen in volledige lockdown en andere sectoren werden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Nog steeds geldt de norm: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Nadat eerder in Grensoverschrijdend Werken al is stilgestaan bij de fiscale en sociaalrechtelijke aspecten van het thuiswerken, zult u in dit artikel lezen welke arbeidsrechtelijke aandachtspunten voor u van belang kunnen zijn. Zo kunt u zich afvragen: mag ik mijn personeel (blijven) verplichten om thuis te werken? En andersom: kan een werknemer een recht op thuiswerken afdwingen? Hoe zit het bovendien met de werkgeversverplichtingen als het gaat om arbeidsomstandigheden tijdens thuiswerken? En moet dit alles worden vastgelegd in een thuiswerkbeleid?

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Inschrijvingsplicht KvK niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2020

De verplichte inschrijving van (buitenlandse) uitzendbureaus in het Handelsregister is niet in strijd met het Europese recht. De opgelegde boete aan de Poolse uitzender wegens overtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs bedraagt 15.200 euro.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 2 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2871

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws