Rubriek: Arbeidsrecht

Niet naleving meldingsplicht WagwEU leidt tot boete vanaf 1 september 2020

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2020

Overtredingen van de per 1 maart 2020 geldende meldingsplicht WagwEU begaan voor 1 september 2020 leiden niet tot een boete. Voor overtredingen vanaf 1 september is dat wel geval. De Inspectie SZW is de uitvoerende instantie.

Bron: postedworkers.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Contracting in (andere) Europese landen

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2020

In een paper over contracting wordt uitgelegd of er in andere landen oneigenlijke vormen van contracting zijn, hoe andere landen met deze oneigenlijke vormen omgaan/bestrijden en wat kan Nederland daarvan kan leren.

Bron: Ministerie van SZW, 4 augustus 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Uitzondering meldingsplicht WagwEU verder versoepeld

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2020

Voor gedetacheerde zakenreizigers geldt een uitzondering op de meldingsplicht WagwEU. De uitzondering vereist geen aaneengesloten maximaal verblijf van 13 weken meer voor zakelijke besprekingen of het sluiten van overeenkomsten. Heen en weer reizen is toegestaan.

Bron: Staatsblad 2020, nr. 270

Gepubliceerd in Nieuws

Herziene detacheringsrichtlijn van toepassing vanaf 30 juli

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2020

De herziening van de detacheringsrichtlijn vraagt om een herbezinning op de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. Bijv. is de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uitgebreid en bestaat al na 12 maanden recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Bron: Ministerie van SZW

Gepubliceerd in Nieuws

Gevolgen E101/A1-verklaringen niet bindend voor arbeidsrechtelijke verplichtingen

Anja van Dijck Geschreven door
02-07-2020

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 14 mei 2020 heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op de vraag of de gevolgen van de E101/A1-verklaringen ook gelden voor de wettelijke arbeidsrechtelijke verplichtingen van een werkgever. Dit is niet het geval. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

Doorstartende uitzendbureaus worden harder aangepakt

Carlo Douven Geschreven door
28-05-2020

Het jaarverslag 2019 van de Stichting Normering Arbeid is verschenen. Ze constateren dat malafide bestuurders nog te vaak buiten schot blijven of te eenvoudig een nieuwe onderneming kunnen opstarten. De SNA wil haar steentje bijdrage bij de aanpak.

Bron: Stichting normering arbeid, 20 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Rechtskeuze in een internationale arbeidsovereenkomst?

Anja van Dijck Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Regelmatig stoeien werkgevers met internationale werknemers met de vraag of ze een rechtskeuze moeten maken in de arbeidsovereenkomst. En zo ja, voor welk rechtsstelsel dan? Vaak is onduidelijk op welke zaken werkgevers moeten letten. In het onderstaande artikel worden hiervoor handvatten gegeven.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Terbeschikkingstelling van werknemers in de Duitse bouw

Torsten Viebahn Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In Duitsland is het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz leidend als het gaat om terbeschikkingstelling van werknemers. Deze regels zijn streng. Voor het uitlenen van werknemers is een vergunning nodig. De Bundesagentur für Arbeit controleert de uitvoering en kan boetes opleggen. Voor de bouw gelden specifieke regels. Uitlening voor Baunebengewerbe, zoals installatie en afbouw, is mogelijk, maar voor Bauhauptgewerbe geldt als hoofdregel een verbod op terbeschikkingstelling, met name als het gaat om bouwwerkzaamheden die door arbeiders worden verricht. Hierop gelden echter diverse uitzonderingen. Op de hoofdregels en de uitzonderingen wordt in deze bijdrage nader ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Buitenlandse werkzaamheden beïnvloeden hoogte loon

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2020

Bij de vaststelling van de hoogte van de beloning van een werknemer als leerkracht bij een regionale overheid, moeten eerdere gelijkwaardige werkzaamheden in een andere lidstaat mee in aanmerking worden genomen.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:299

Gepubliceerd in Nieuws

Coronacrisis: de NOW en arbeidsrechtelijke rechten en plichten

Yaser Aziz Geschreven door
24-04-2020

Auteur: mr. Y. Aziz, advocaat, werkzaam bij HVG Law LLP (yaser.aziz@hvglaw.nl)

Het coronavirus slaat om zich heen. De corona-uitbraak verstoort de wereldeconomie met grote gevolgen voor bedrijfscontinuïteit en werkgelegenheid. Er zijn dagelijks nieuwe ontwikkelingen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de corona-uitbraak als pandemie bestempeld. De Nederlandse overheid probeert werkgevers door middel van noodmaatregelen op diverse manieren bij te staan teneinde een door de corona-uitbraak veroorzaakte (acute) crisis het hoofd te bieden. Gedurende de coronacrisis hebben werkgevers diverse (bijkomende) rechten en plichten op het gebied van arbeidsomstandigheden, betaling van loon en privacy. In dit artikel wordt het voorgaande op hoofdlijnen besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Nieuws