Arbeidsrecht

Detacheringsrichtlijn is van toepassing bij internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2022

Voor de beoordeling of sprake is van ter beschikking stellen op het grondgebied van een andere lidstaat in de zin van Detacheringsrichtlijn, zijn meerdere factoren beslissend, zoals de aard, band en mate van het werk op het grondgbied van het werkland.

Bron: Hoge Raad, 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1430

Gepubliceerd in Nieuws

De inwerkingtreding van de Mobiliteitsrichtlijn

Anja van Dijck Geschreven door
27-10-2022

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

De Mobiliteitsrichtlijn is een onderdeel van het eerste EU-mobiliteitspakket voor de wegvervoersector. De richtlijn bevat regels voor het grensoverschrijdend detacheren van buitenlandse chauffeurs naar Nederland. Deze regels zijn aangepast aan de specifieke aard van de wegvervoersector. Het wetsvoorstel ter implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn is afgelopen zomer bij de Tweede Kamer ingediend met het oog op een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding. Wat gaat dit betekenen? Onderstaand zal hierop worden ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Werkgevers moeten arbeidstijden controleren, de bewijslastregels

Gisela Surmann Geschreven door
27-10-2022

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, werkzaam bij Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater (giselasurmann@strick.de)

In Duitsland zijn onlangs twee interessante gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over de al dan niet bestaande plicht tot het bijhouden van werktijden van werknemers. Het Bundesarbeitsgericht gaat ervanuit dat ook zonder nationaal wettelijke basis er een plicht bestaat tot het registreren van arbeidstijden. Dit heeft verstrekkende praktische gevolgen. In hoeverre heeft dit effect op de stel- en bewijslastverdeling bij het bepalen van een vergoeding voor overwerk?

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Loonbeslag in Duitsland - hoe pak ik dat aan?

Thomas Dillmann Geschreven door
27-10-2022

Auteurs: Thomas Dillmann en Theresia Neuhöfer, beiden werkzaam als Rechtsanwalt(in), Thomas tegelijk ook als notaris, bij advocatenkantoor ALPMANN FRÖHLICH (dillmann@alpmann-froehlich.de, neuhoefer@alpmann-froehlich.de, www.alpmann-froehlich.de/nl)

Zoals bekend zijn “gelijk hebben”, “gelijk krijgen” en vervolgens het “gelijk afdwingen” drie verschillende dingen. Dit laatste lijkt bijzonder moeilijk wanneer de onderliggende feiten grensoverschrijdend zijn en de vordering op vermogen van de debiteur in het buitenland (Duitsland) dient te worden verhaald. Belangrijk is hierbij de juiste stappen te zetten. In het volgende artikel willen wij de algemene procedure, de verschillen en de valkuilen voor (grensoverschrijdend) loonbeslag in Duitsland uiteenzetten.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Het personeelsdossier en de AVG

Helmi van Bergen Geschreven door
26-10-2022

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Wanneer de sollicitant uit het vorige artikel “Ook sollicitanten hebben recht op privacy bij de verwerking van hun persoonsgegevens” aangenomen is bij zijn nieuwe werkgever, dan legt de werkgever een personeelsdossier over die werknemer aan. Dit kan een papieren versie zijn, maar dit gebeurt tegenwoordig veelal digitaal. In Nederland(1) en in België(2) is dat toegestaan, in Duitsland niet(3). Ook de verwerking van de persoonsgegevens in het personeelsdossier is gebonden aan de AVG, de GDPR (Engels) of de DS-GVO (Duits). In dit artikel beschrijf ik de verwerking van persoonsgegevens in het personeelsdossier vanuit de Nederlandse situatie. Indien er specifieke Belgische en Duitse(4) regelgeving en/of afwijkingen van toepassing zijn, zal dit worden aangegeven.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Let op met studiekostenbedingen van grensarbeiders

Anja van Dijck Geschreven door
14-09-2022

Auteur: mr. A.C.W.M. van Dijck, werkzaam als advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Een studie voor een werknemer brengt kosten met zich mee voor een werkgever. Een werkgever wenst daarom graag de kosten van een studie te kunnen verhalen op een werknemer indien een werknemer vertrekt, of kort na afronding van een studie vertrekt. Veel Nederlandse werkgevers hebben daarom studiekostenbedingen gesloten met werknemers. Ook met grensarbeiders uit Duitsland en België. Met ingang van 1 augustus 2022 is dit moeilijker geworden. Hoe kan een werkgever bepalen of er nog een studiekostenbeding mag worden gesloten met een grensarbeider? Onderstaand zal dit behandeld worden.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

Arbeidsrechtelijke wijzigingen in de wet Nachweisgesetz vanaf 1-8-2022

Anja Romijnders Geschreven door
14-09-2022

Auteur: Anja Romijnders, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht, Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

Op 23 juni heeft de Duitse Bondsdag in tweede en derde lezing het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de EU aanvaard. De invoering van de wet leidt tot talrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen in de wet Nachweisgesetz (Duitse wet inzake het bewijs van de essentiële voorwaarden van een dienstverband, NachwG) en andere wetten, die van groot belang zijn voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking

Carlo Douven Geschreven door
02-09-2022

Vanaf 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De wet wil werknemers meer inzicht geven in de arbeidsvoorwaarden.

Bron: Ministerie van SZW, 2 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Beleid Arbeidsinspectie bij onderzoeken of controles openbaar gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
01-09-2022

Het beleid en de instructies van de Nederlandse Arbeidsinspectie inzake administratieve onderzoeken en controles Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon etc. is openbaar gemaakt met een beroep op de Wet Open Overheid.

Bron: Ministerie van SZW, 19 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Arbeidsautoriteit (ELA) publiceert folders internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2022

De Europese Arbeidsautoriteit heeft twee folders uitgegeven voor internationale chauffeurs en hun werkgevers. Een folder gaat over de detachering van bestuurders en de andere over de regels rij- en rusttijden. De folders zijn in meer dan alleen de EU-talen te downloaden.

Bron: Europese Arbeidsautoriteit, 18 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws