Rubriek: Arbeidsrecht

Nederland kent relatief weinig internationale kenniswerkers

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2020

Het aandeel internationale kenniswerker is maar 4,2% (383.000) van de beroepsbevolking. Dat is binnen de EU relatief laag. Ze hebben wel een relatief hoog beroepsniveau en zijn vaker dan in andere landen zelfstandigen.

Bron: CBS, 10 februari 2020

Gepubliceerd in Nieuws

De premierechtelijke wijzigingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Ilse Jansen Geschreven door
10-02-2020

Auteur: mr. I.A.A. Jansen, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services (Ilse.Jansen@nl.ey.com)

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. De WAB is ingevoerd om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken. Werknemers met een vast contract hebben in vergelijking met flexibele werknemers vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten. Daarnaast is het aanbieden van een vast contract door werkgevers aantrekkelijker gemaakt. De werkgever betaalt namelijk minder WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst en een hoge WW-premie in alle andere gevallen. Een van de maatregelen heeft gevolgen voor de WW-premie afdracht in de aangifte loonheffingen. De overige maatregelen zijn meer arbeidsrechtelijk ingegeven.

In deze bijdrage ga ik nader in op de wijziging van de WW-premie. De arbeidsrechtelijke wijzigingen worden elders in deze uitgave besproken. Hiervoor verwijs ik naar het navolgende artikel: "Onder omstandigheden moeten (buitenlandse) slapers wakker worden gemaakt!"

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Onder omstandigheden moeten (buitenlandse) slapers wakker worden gemaakt!

Anja van Dijck Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Indien een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer die al twee jaar ziek is heeft laten doorlopen ontstaat er een slapend dienstverband. Na twee jaar ziekte is normaal gesproken, voor zover er géén loonsanctie is opgelegd, de loondoorbetalingsplicht gestopt maar is het dienstverband blijven doorlopen. Door de beschikking van de Hoge Raad van 8 november 2019 dienen dergelijke slapende dienstverbanden beëindigd te worden. De werknemer in kwestie maakt hierbij aanspraak op een transitievergoeding. Dit zal ook gelden voor een Nederlandse werkgever met buitenlandse werknemer in dienst. Hoe moet een werkgever anno 2020 met een slapend dienstverband omgaan? Onderstaand zal hier nader op worden ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Duitse wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Torsten Viebahn Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Torsten W. Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In dit onderstaande artikel worden de meest relevante wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid besproken die in Duitsland gelden met ingang van 1 januari 2020.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Detacheringsrichtlijn is niet van toepassing bij Internationaal treinvervoer

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2020

Onder de Europese detacheringsrichtlijn vallen niet gedetacheerde werknemers werkzaam in internationale treinen. Ze moeten dan wel een aanzienlijk deel werken in de lidstaat waar de vervoersonderneming is gevestigd en daar hun dienst beginnen of beëindigen.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1110

Gepubliceerd in Nieuws

Meldingsplicht WagwEU gaat in op 1 maart 2020

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2019

De meldingsplicht WagwEU voor werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de EER en Zwitserland gaat in op 1 maart 2020. Vanaf 1 februari 2020 kan al worden proefgedraaid.

Bron: Ministerie van SZW, 19 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is ingediend

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2019

Uit andere EU-lidstaten gedetacheerde werknemers krijgen een gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats. De herziene detacheringsrichtlijn biedt vanaf uiterlijk 30 juli 2020 meer bescherming aan gedetacheerde werknemers binnen de EU.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2019

 

Gepubliceerd in Nieuws

Meer details bekend meldingsplicht WagwEU

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2019

Er is meer duidelijkheid over de naar verwachting snel in werking tredende meldplicht WagwEU. De meldingsplichtige sectoren en de uitzonderingen op de meldingsplicht zijn bekend gemaakt. In de toelichting uitleg over waarom deze sectoren moeten melden en wat ze moeten melden.

Bron: Staatsblad 2019,464, 12 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Een GAAR voor Global Mobility

Bas Heijnen Geschreven door
11-12-2019

Auteur: mr. Bas Heijnen, werkzaam als fiscalist bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Deze bijdrage omvat praktische highlights van de verhandeling van mr. S.G.M.P. Heijnen die is verdedigd in het kader van het Post-Master traject Europese Fiscale Studies (EFS).(1) De hoofdvraag in deze EFS-verhandeling luidt: ‘Hoe kunnen antimisbruikmaatregelen bijdragen aan arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke coördinatie teneinde een gelijk speelveld te bewerkstelligen voor gedetacheerde werknemers?’ Aan bod komen de laatste ontwikkelingen voor de binnen de EU gedetacheerde werknemer in het kader van de internationale sociale zekerheid, de meldingsplicht uit art. 8 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagWEU), de Wet aanpak schijnconstructies (Was), de ‘Mandatory Disclosure’-richtlijn (DAC 6), misbruik van recht als EU-rechtelijk leerstuk, ‘special’ en ‘general anti avoidance rules’ (SAAR en GAAR) vanuit een multidisciplinair perspectief.

Gepubliceerd in Vakblad 27, 2019

Nieuwe gevaren bij een Mini-Job in Duitsland

Gisela Surmann Geschreven door
11-12-2019

Auteur: Gisela Surmann, werkzaam als Fachanwältin für Arbeitsrecht bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

In Duitsland zijn er zo'n 6,74 miljoen mensen die een Mini-Job (geringfügige Beschäftigung) hebben. De Mini-Job biedt zowel voor werkgevers als werknemers voor- en nadelen. In de praktijk wordt vaak op basis van een oproepovereenkomst gewerkt, waarbij geen minimum aantal arbeidsuren is vastgelegd. Per 1 januari 2019 is echter het Teilzeit – und Befristungsgesetz gewijzigd. Deze wetswijziging kan ervoor zorgen dat een Mini-Job op basis van zulke oproepovereenkomsten plotseling geen Mini-Job meer is. De werkgever moet dan verplicht bijdragen afstaan aan de sociale verzekeringen in Duitsland en ook zijn de fiscale voordelen dan niet meer van toepassing. Deze bijdrage zal ingaan op de veranderde wetgeving en daarna bespreken waar werkgevers op moeten letten en welke acties ze moeten ondernemen.

Gepubliceerd in Vakblad 27, 2019

Nieuws