Arbeidsrecht

Let op met studiekostenbedingen van grensarbeiders

Anja van Dijck Geschreven door
14-09-2022

Auteur: mr. A.C.W.M. van Dijck, werkzaam als advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Een studie voor een werknemer brengt kosten met zich mee voor een werkgever. Een werkgever wenst daarom graag de kosten van een studie te kunnen verhalen op een werknemer indien een werknemer vertrekt, of kort na afronding van een studie vertrekt. Veel Nederlandse werkgevers hebben daarom studiekostenbedingen gesloten met werknemers. Ook met grensarbeiders uit Duitsland en België. Met ingang van 1 augustus 2022 is dit moeilijker geworden. Hoe kan een werkgever bepalen of er nog een studiekostenbeding mag worden gesloten met een grensarbeider? Onderstaand zal dit behandeld worden.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

Arbeidsrechtelijke wijzigingen in de wet Nachweisgesetz vanaf 1-8-2022

Anja Romijnders Geschreven door
14-09-2022

Auteur: Anja Romijnders, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht, Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

Op 23 juni heeft de Duitse Bondsdag in tweede en derde lezing het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de EU aanvaard. De invoering van de wet leidt tot talrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen in de wet Nachweisgesetz (Duitse wet inzake het bewijs van de essentiële voorwaarden van een dienstverband, NachwG) en andere wetten, die van groot belang zijn voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking

Carlo Douven Geschreven door
02-09-2022

Vanaf 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De wet wil werknemers meer inzicht geven in de arbeidsvoorwaarden.

Bron: Ministerie van SZW, 2 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Beleid Arbeidsinspectie bij onderzoeken of controles openbaar gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
01-09-2022

Het beleid en de instructies van de Nederlandse Arbeidsinspectie inzake administratieve onderzoeken en controles Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon etc. is openbaar gemaakt met een beroep op de Wet Open Overheid.

Bron: Ministerie van SZW, 19 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Arbeidsautoriteit (ELA) publiceert folders internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2022

De Europese Arbeidsautoriteit heeft twee folders uitgegeven voor internationale chauffeurs en hun werkgevers. Een folder gaat over de detachering van bestuurders en de andere over de regels rij- en rusttijden. De folders zijn in meer dan alleen de EU-talen te downloaden.

Bron: Europese Arbeidsautoriteit, 18 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken in België, denk aan mogelijk verplichte Limosa-melding

Carlo Douven Geschreven door
26-08-2022

Niet in België gevestigde werkgevers die werken met in België wonende grensarbeiders kunnen te maken krijgen met een meldplicht van het thuiswerken in het kader van de Limos-meldplicht. Vanaf 1 juli 2022 is de meldplicht er weer.

Bron: Grensinfo.eu, 15 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Einde overgangsrecht luchtvaartpersoneel en werken in meerdere lidstaten

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2022

Op 28 juni 2022 is het overgangsrecht geëindigd voor werknemers die in verschillende landen voor meerdere werkgevers werken en voor het vliegend personeel in de burgerluchtvaart. Vanaf die datum zijn de EU-verordeningen 883/2004 en 987/2009 onverkort van toepassing.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Duitse zaken, juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws

In Nederland belast arbeidsinkomen bepaalt premiedeel arbeidskorting

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2022

Voor de berekening van het premiedeel van de arbeidskorting in het jaar van immigratie moet worden uitgegaan van het in Nederland belastbare arbeidsinkomen, en niet van het wereldarbeidsinkomen.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2646

Gepubliceerd in Nieuws

Wijze bruteren netto-ontslagvergoeding is onvoldoende onderbouwd

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2022

In het kader van een vaststellingsovereenkomst zegt een Zwitserse werkgever een te bruteren netto-ontslagvergoeding toe. De werkgever kan de rechter er niet van overtuigen dat de brutering juist is geschied.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 17 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1467

Gepubliceerd in Nieuws

Mobiliteitsrichtlijn wordt geïmplementeerd in wetgeving

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2022

De mobiliteitsrichtlijn ((EU) 2020/1057) bepaalt of op chauffeurs in het internationaal verkeer de detacheringsrichtlijn van toepassing is. Dit leidt tot extra verplichtingen voor werkgevers. O.a. moeten detacheringsverklaringen in het informatiesysteem interne markt worden ingevoerd.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws