Arbeidsrecht

Nieuwe meldingsplicht van het uitzendbureau voor grensoverschrijdende uitzendarbeid

Torsten Viebahn Geschreven door
05-12-2023

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht bij Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater te Kleve

Op 1 juli 2023 is in Duitsland een belangrijke en ingrijpende wijziging van de wet op grensoverschrijdende uitzendarbeid van kracht geworden. De meldingsplicht aan de autoriteiten van de Duitse Zoll (douaneadministratie) is nieuw geregeld. Voorheen moest de betreffende inlener deze meldingen doen bij grensoverschrijdende uitzendarbeid. Sinds 1 juli 2023 moet deze melding gedaan worden door de inlener, d.w.z. het uitzendbureau. § 17b AÜG (Wet inzake het ter beschikking stellen van arbeidskrachten) werd dienovereenkomstig gewijzigd.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

Werkgevers let op met verlofaanvragen van werknemers

Anja van Dijck Geschreven door
05-12-2023

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 24 augustus 2023 oordeelde de kortgedingrechter in een zaak met een Italiaanse werkneemster over het recht op vakantieverlof en onbetaald verlof door een loopbaanonderbreking. De werkgever had deze rechten afgewezen. De kortgedingrechter stelt de werkneemster in het gelijk. Onderstaand zal aan de hand van deze uitspraak nader worden toegelicht wat de belangrijkste punten waren in deze kwestie.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

Beoordeling arbeidsrelatie vanuit Nederlands perspectief (deel 1)

Maud Murrer Geschreven door
05-12-2023

Auteur: Maud Murrer, werkzaam bij RRA N.V. als advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht

Op vrijdag 24 maart 2023 verscheen de langverwachte uitspraak van de Hoge Raad inzake de maaltijdbezorgers van Deliveroo (HR 24 maart 2023 ECLI:NL:HR:2023:443). Het ging in deze zaak om de vraag of de maaltijdbezorgers van Deliveroo aangemerkt moeten worden als zelfstandigen dan wel als werknemers. In deze bijdrage wordt ingegaan op de inhoud van deze uitspraak en de gevolgen ervan.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

Wetsvoorstel toelating ter beschikkingstelling arbeidskrachten ingediend

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2023

Het wetsvoorstel Wtta bij de Tweede Kamer introduceert een publiek toelatingsstelsel voor ondernemingen of rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en moet de positie van deze arbeidskrachten verbeteren.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Toch niet werken waar je maar wilt?!

Anja van Dijck Geschreven door
29-10-2023

Auteur: Mr. Anja van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

De Eerste Kamer debatteerde 12 september jl. over een wetsvoorstel van de Tweede Kamer dat regelt dat een thuiswerkverzoek van een werknemer hetzelfde behandeld wordt als bijvoorbeeld verzoeken over arbeidsduur en werktijden. De Wet werken waar je wilt zou de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken wijzigen. De Eerste Kamer heeft dinsdag 26 september jl. gestemd over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is afgewezen. Wat betekent dit? Onderstaand zal hierop worden ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 58, 2023

Thuiswerken in Duitsland: uw rechten en verplichtingen als werkgever

Katharina Neuroth Geschreven door
29-10-2023

Auteur: Katharina Neuroth, Rechtsanwältin/Fachanwältin für Arbeitsrecht bij Alpmann-Fröhlich (neuroth@alpmann-froehlich.de)

Sinds de uitbraak van de Coronapandemie werken veel medewerkers regelmatig vanuit huis. Maar wat moeten bedrijven op het gebied van arbeidsrecht overwegen? Hier bespreken we wat in Duitsland de rechten en plichten zijn wat betreft thuiswerken.

Gepubliceerd in Vakblad 58, 2023

Verplichting buitenlandse werkgever toepassen Nederlandse pensioenregels

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2023

Partijen hebben gekozen voor Luxemburgs arbeidsrecht. Dwingendrechtelijke Nederlandse regels, zoals de verplichte deelname aan een pensioenregeling, zijn alleen van toepassing als deze een hoger beschermingsniveau bieden.

Bron: Hoge Raad, 23 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:969

Gepubliceerd in Nieuws

Verplichting buitenlandse werkgever toepassen Nederlandse pensioenregels

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2023

Partijen hebben gekozen voor Luxemburgs arbeidsrecht. Dwingendrechtelijke Nederlandse regels, zoals de verplichte deelname aan een pensioenregeling, zijn alleen van toepassing als deze een hoger beschermingsniveau bieden.

Bron: Hoge Raad, 23 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:969

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus op komst

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2023

De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten moet per 1 januari 2026 in werking treden en voert onder meer een publiek toelatingsstelsel in voor uitleners van arbeidskrachten.

Bron: Ministerie van SZW, 10 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad - Werkgever moet werknemers informeren over verdragswijziging

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2023

Een werkgever (in casu KLM) is uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden werknemers (in casu piloten) in kennis te stellen van een relevante wijziging van regelgeving zoals een belastingverdrag.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1276

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws