Rubriek: Arbeidsrecht

Voor bepaling toepasselijk recht chauffeurs is nader onderzoek nodig

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

Bij een arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter, is, bij gebreke van een rechtskeuze, het recht van toepassing van het gewoonlijk arbeidsland of het land waarmee een nauwere band bestaat. Om dit te bepalen moet met meer factoren rekening worden gehouden.

Bron: Hoge Raad, 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2165

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad vraagt hulp HvJ EU bij toepassing detacheringsrichtlijn

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de vraag of de detacheringsrichtlijn van toepassing is op internationale chauffeurs die in meerdere landen werken. Is de CAO goederenvervoer van toepassing als chauffeurs tijdelijk ‘in of vanuit’ Nederland ritten uitvoeren volgens de detacheringsrichtlijn?

Bron: Hoge Raad, 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2174 

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Parlement wil arbeidsmobiliteit bevorderen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2018

Het Europees Parlement wil meer flexibiliteit en duidelijkheid voor mobiele werknemers. De voorstellen zien op werkloosheidsregelingen, familiale voordelen en langdurige ziekte. Voor uitgezonden arbeidskrachten is een 18 maands-termijn voorgesteld voor de sociale zekerheid. Ook de samenwerking tussen de lidstaten moet verbeterd worden.

Bron: Europees Parlement, 20 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Inspectie SZW gaat toezicht verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

Uit de toekomstplannen van de Inspectie SZW blijkt dat de samenwerking met inspectiediensten zal toenemen. Speerpunten worden de bevordering van eerlijk werk, voorkoming arbeidsuitbuiting, onderbetaling en de kernverplichting van de Arbo-wet. De meldingsplicht in de WagwEU voor gedetacheerde werknemers zal daarbij helpen.

Bron: Minister van SZW, 15 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Brochure voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2018

 

De brochure ‘Nieuw in Nederland’ is uitgekomen. Deze brochure is geschreven voor Europese arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken en/of te wonen. Ingegaan wordt op sociale zekerheid, belastingen, ziektekosten, arbeidsrecht, inschrijvingen etc.

Ministerie van SZW, 13 november 2018

De brochure vindt u hier.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ ingediend

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2018

Het wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ moet er voor zorgen dat de kosten- en risicoverschillen tussen arbeidscontractsvormen verminderen. Flexibel werk moet nodig zijn vanwege de aard van het werk, niet voor het kostenvoordeel. In de memorie van toelichting komen de internationale aspecten bij de diverse onderwerpen aan de orde.

Bron: Ministerie van SZW, 7 november 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale werkgever: wees bewust van de nieuwe uitvoeringswet UWV

Anja van Dijck Geschreven door
05-11-2018

Auteur: Mr. Anja van Dijck, advocaat-partner arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Vanaf 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen gewijzigd. In deze regelgeving staan de spelregels opgenomen voor onder meer een ontslagaanvraag bij het UWV (de zogenaamde a-grond) op basis van bedrijfseconomische redenen. Onderstaand zal ik ingaan op de veranderingen voor de internationale werkgever.

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

De verwerking van medische gegevens in de arbeidsrelatie

Huub van Osch Geschreven door
05-11-2018

Auteurs: Huub van Osch en I Chu Chao, respectievelijk advocaat arbeidsrecht (huub.van.osch@hvglaw.nl) en advocaat privacy recht (ichu.chao@hvglaw.nl) bij HVG Law (onderdeel van EY Law)

Recentelijk hebben we gelezen dat Amazon en Apple hun eigen gezondheidsklinieken voor hun werknemers openen. Dit leidt tot de vraag, die wij ook regelmatig van cliënten krijgen: is het toegestaan om werknemers medisch te laten checken?

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

Ontslag door SHELL Nederland?

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2018

Een expat van SHELL werkt in meerdere landen. Gedurende zijn tijdelijke buitenlandse werkzaamheden heeft hij een lokaal contract en wordt zijn Nederlandse contract beëindigd. Bij ontslag wordt het lokale contract beëindigd en niet zijn Nederlandse contract met SHELL.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2551

Gepubliceerd in Nieuws

Dienstontvanger heeft verificatie- en meldingsplicht ingevolge WAGWEU

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2018

In de WAGWEU wordt explicieter vastgelegd dat naast de meldingsplicht van de dienstverrichter die werknemers detacheert naar Nederland, de dienstontvanger in Nederland van de dienstverrichter een afschrift van de melding moet ontvangen en verifiëren. Ontvangt de dienstontvanger geen afschrift, dan is hij verplicht dat te melden op straffe van een boete.

Bron: Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2019, 20 september 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws