Arbeidsrecht

‘Hongarenzaak’ door de Hoge Raad met een U-turn terugverwezen naar het Hof

Fraukje Panis Geschreven door
08-12-2022

Auteurs: Fraukje Panis en Belle Rappange, respectievelijk Legal senior manager bij Deloitte en Legal consultant bij Deloitte (fpanis@deloitte.nl en brappange@deloitte.nl)

Half oktober heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het slepende conflict tussen de vakbond FNV en Van den Bosch Transporten, ook wel bekend als de ‘Hongarenzaak’. Na beantwoording van prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, heeft de Hoge Raad op 14 oktober jongstleden een tipje van de sluier opgelicht over het toepassingsbereik van de Detacheringsrichtlijn op het internationale wegvervoer en cabotagevervoer. Tevens heeft zij opheldering gegeven over wat er in een internationale situatie onder een algemeen verbindend verklaarde cao moet worden verstaan.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Tijdelijk werken vanaf iedere bestemming - de consequenties en waar rekening mee te houden

Rosa Cleutjens Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Rosa Cleutjens, werkzaam als Consultant Assignment Management bij Boxx global expat solutions

Tijdens de Covid-periode hebben veel werknemers ontdekt dat het niet nodig was om dagelijks naar kantoor te komen. Sindsdien kiezen steeds meer werknemers ervoor, gewoon vanuit persoonlijk overwegingen, om tijdelijk vanuit het buitenland te werken. In dit artikel behandelen we dit onderwerp remote werken zonder dat daar een zakelijk vereiste voor is. Voor bedrijven is het aan te raden om een policy op te stellen voor dit aantrekkelijke werknemersvoordeel. Vooral met het oog op onderwerpen als immigratie, het arbeidscontract, het salaris, belastingen, sociale zekerheid en gegevensbescherming. Ook staan we stil bij het proces van goedkeuring, voordat een bedrijf een werknemer tijdelijk naar het buitenland laat gaan.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Duitsland: ter beschikking stellen van arbeidskrachten met internationale aspecten

Gisela Surmann Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht bij Strick- Rechtsanwälte & Steuerberater (giselasurmann@strick.de)

In het vonnis (D15/15674 NL:d69/32012) van 26 april 2022 heeft het Bundesarbeitsgericht zich voor het eerst uitvoerig uitgesproken over de rechtsgevolgen van het ongeoorloofd ter beschikking stellen van arbeidskrachten met internationale aspecten. De terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is in de Wet Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) geregeld. Voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Arbeitnehmerüberlassung) is per definitie een vergunning vereist.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Veranderingen in het Duitse arbeidsrecht 2022

Thomas Dillmann Geschreven door
08-12-2022

Auteurs: Thomas Dillmann en Theresia Neuhöfer, beiden werkzaam als Rechtsanwalt(in), Thomas tegelijk ook als notaris, bij advocatenkantoor ALPMANN FRÖHLICH (dillmann@alpmann-froehlich.de en neuhöfer@alpmann-froehlich.de, www.alpmann-froehlich.de/nl)

Heeft u personeel in dienst of bent u van plan personeel in dienst te nemen dat voornamelijk op Duits grondgebied werkt, in Duitsland woont of waarvan de activiteiten op de Duitse markt zijn gericht? Dan zijn de veranderingen in het Duitse arbeidsrecht die we hier bespreken misschien voor u van belang.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Wat is het gewoonlijk werkland in het internationaal wegvervoer?

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2022

Is een conclusie wordt ingegaan op het toepasselijk recht bij een arbeidsovereenkomst in het internationaal wegvervoer. De vraag is of het gewoonlijk werkland Nederland of Hongarije is voor het EU-arbeidsrecht.

Bron: Conclusie A-G Drijber, 23 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:849.

Gepubliceerd in Nieuws

Detacheringsrichtlijn is van toepassing bij internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2022

Voor de beoordeling of sprake is van ter beschikking stellen op het grondgebied van een andere lidstaat in de zin van Detacheringsrichtlijn, zijn meerdere factoren beslissend, zoals de aard, band en mate van het werk op het grondgbied van het werkland.

Bron: Hoge Raad, 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1430

Gepubliceerd in Nieuws

De inwerkingtreding van de Mobiliteitsrichtlijn

Anja van Dijck Geschreven door
27-10-2022

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

De Mobiliteitsrichtlijn is een onderdeel van het eerste EU-mobiliteitspakket voor de wegvervoersector. De richtlijn bevat regels voor het grensoverschrijdend detacheren van buitenlandse chauffeurs naar Nederland. Deze regels zijn aangepast aan de specifieke aard van de wegvervoersector. Het wetsvoorstel ter implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn is afgelopen zomer bij de Tweede Kamer ingediend met het oog op een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding. Wat gaat dit betekenen? Onderstaand zal hierop worden ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Werkgevers moeten arbeidstijden controleren, de bewijslastregels

Gisela Surmann Geschreven door
27-10-2022

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, werkzaam bij Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater (giselasurmann@strick.de)

In Duitsland zijn onlangs twee interessante gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over de al dan niet bestaande plicht tot het bijhouden van werktijden van werknemers. Het Bundesarbeitsgericht gaat ervanuit dat ook zonder nationaal wettelijke basis er een plicht bestaat tot het registreren van arbeidstijden. Dit heeft verstrekkende praktische gevolgen. In hoeverre heeft dit effect op de stel- en bewijslastverdeling bij het bepalen van een vergoeding voor overwerk?

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Loonbeslag in Duitsland - hoe pak ik dat aan?

Thomas Dillmann Geschreven door
27-10-2022

Auteurs: Thomas Dillmann en Theresia Neuhöfer, beiden werkzaam als Rechtsanwalt(in), Thomas tegelijk ook als notaris, bij advocatenkantoor ALPMANN FRÖHLICH (dillmann@alpmann-froehlich.de, neuhoefer@alpmann-froehlich.de, www.alpmann-froehlich.de/nl)

Zoals bekend zijn “gelijk hebben”, “gelijk krijgen” en vervolgens het “gelijk afdwingen” drie verschillende dingen. Dit laatste lijkt bijzonder moeilijk wanneer de onderliggende feiten grensoverschrijdend zijn en de vordering op vermogen van de debiteur in het buitenland (Duitsland) dient te worden verhaald. Belangrijk is hierbij de juiste stappen te zetten. In het volgende artikel willen wij de algemene procedure, de verschillen en de valkuilen voor (grensoverschrijdend) loonbeslag in Duitsland uiteenzetten.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Het personeelsdossier en de AVG

Helmi van Bergen Geschreven door
26-10-2022

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Wanneer de sollicitant uit het vorige artikel “Ook sollicitanten hebben recht op privacy bij de verwerking van hun persoonsgegevens” aangenomen is bij zijn nieuwe werkgever, dan legt de werkgever een personeelsdossier over die werknemer aan. Dit kan een papieren versie zijn, maar dit gebeurt tegenwoordig veelal digitaal. In Nederland(1) en in België(2) is dat toegestaan, in Duitsland niet(3). Ook de verwerking van de persoonsgegevens in het personeelsdossier is gebonden aan de AVG, de GDPR (Engels) of de DS-GVO (Duits). In dit artikel beschrijf ik de verwerking van persoonsgegevens in het personeelsdossier vanuit de Nederlandse situatie. Indien er specifieke Belgische en Duitse(4) regelgeving en/of afwijkingen van toepassing zijn, zal dit worden aangegeven.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Nieuws