Rubriek: Arbeidsrecht

Gelijke beloning ook wanneer de man beter heeft onderhandeld

Thomas Dillmann Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Thomas Dillmann, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt Internationales Wirtschaftsrecht, Bau- und Architektenrecht, Notar (Amtssitz Rheine) (dillmann@alpmann-froehlich.de)

Het Bundesarbeitsgericht (hoogste rechter in arbeidszaken in Duitsland) heeft in zijn uitspraak van 16 februari 2023 verduidelijkt dat mannen en vrouwen ook dan recht op gelijke beloning hebben, wanneer de mannelijke collega beter over zijn salaris heeft onderhandeld. Dit mag volgens de rechter geen reden zijn om af te wijken van het beginsel van gelijke beloning.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

We waken over uw en onze eigendommen én onze medewerkers; mag en kan een werkgever met behulp van camera’s toezicht op werknemers houden?

Helmi van Bergen Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Het gebruik van camera’s is wijdverbreid, met name in openbare gebouwen, winkels en andere locaties waar zich zaken kunnen afspelen die niet gewenst zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan diefstal of inbraak, maar ook op voorkoming van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar waar mensen komen en gaan en waar mensen werken én waar deze mensen door middel van camerabeelden worden gefilmd, is ook de AVG van toepassing. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of werkgevers met behulp van camera’s al dan niet toezicht mogen houden op hun werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

Duitse rechtspraak beperkt toepassing tax-equalisation

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2023

Als een CAO-afspraak voorziet in een brutoloon-afspraak, kan de werkgever de brutoloon-afspraak niet beperken door te bruteren op basis van de in het land van uitzending betaalde belasting. De detacheringsvergoedingen compenseert het nadeel niet.

Bron: Bundesarbeitsgericht, 7 september 2022, ECLI:DE:BAG:2022:070922.U.5AZR128.22.0

Gepubliceerd in Nieuws

Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2023

In de kamerbrief over de jaarrapportage wordt onder meer ingegaan op: certficieringstelsel uitzendbureaus, registratie arbeidsmigranten, huisvesting, toegang tot zorg, handhaving en de informatievoorziening (bijv. de website workinnl.nl).

Bron: Ministerie van SZW, 11 januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers, wie doet wat?

Nicole Boden-Last Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Nicole Last, werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (nicole.last@nl.ey.com)

Het lijkt erop dat de strikte travel bans achter de rug zijn. Langzaam zien we weer een toename van zakenreizigers en werknemers die voor hun werkgever op uitzending naar het buitenland gaan. Dat dit voor zowel werkgever als werknemer arbeidsrechtelijke aspecten en administratieve verplichtingen en risico’s met zich meebrengt, naast de vaak bekende risico’s rondom belasting en sociale zekerheidsverplichtingen, wordt nog wel eens vergeten. In een eerdere editie van dit vakblad zijn er artikelen verschenen over de achtergrond van de EU Detacheringsrichtlijnen en de vertaling daarvan in de lokale wetgeving in diverse landen, zoals Nederland, België en Duitsland. In deze bijdrage zal ik de regelgeving nogmaals kort samenvatten en in het bijzonder ingaan op de meldingsplicht die in Nederland geldt sinds 1 maart 2020 en een recente actie uitgevoerd door de Arbeidsinspectie waarbij Nederlandse bedrijven zijn aangeschreven over de verplichte verificatie van de gedetacheerde werknemersmelding door de Nederlandse dienstontvanger.

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Overplaatsing naar het buitenland - zo makkelijk?

Gisela Surmann Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Strick- Rechtsanwälte & Steuerberater (giselasurmann@strick.de)

Het Bundesarbeitsgericht, de hoogste Duits arbeidsrechtelijke instantie, heeft uitspraak gedaan in een zaak van een piloot die eerst was gestationeerd op het vliegveld van Nürnberg en werd overgeplaatst naar Bologna. De piloot meende dat zijn overplaatsing nietig was en dat een overplaatsing naar het buitenland niet onder het instructierecht van de werkgever zou vallen. Een dergelijke overplaatsing zou op zijn minst onbillijk zijn. Het Bundesarbeitsgericht bleek het hiermee niet eens.

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Nieuwe verplichtingen voor de werkgever: uitspraak Bundesarbeitsgericht over registratie van dagelijkse arbeidstijd - wat te doen?

Katharina Neuroth Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Katharina Neuroth LL.M., Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht, ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Werkgevers hebben het moeilijk. Zij moeten zich niet alleen houden aan de voorschriften die hen zelf direct aangaan, maar ze moeten ook de taken en verplichtingen nakomen die door de wet en door verordeningen worden opgelegd. Uitspraken jegens derden hebben ook effect: als een werkgever ze niet naleeft, is hij in conflict met het rechtssysteem. De veelbesproken uitspraak van het Bundesarbeitsgericht over de verplichting om een systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd wordt geregistreerd, heeft juist dit effect.

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

‘Hongarenzaak’ door de Hoge Raad met een U-turn terugverwezen naar het Hof

Fraukje Panis Geschreven door
08-12-2022

Auteurs: Fraukje Panis en Belle Rappange, respectievelijk Legal senior manager bij Deloitte en Legal consultant bij Deloitte (fpanis@deloitte.nl en brappange@deloitte.nl)

Half oktober heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het slepende conflict tussen de vakbond FNV en Van den Bosch Transporten, ook wel bekend als de ‘Hongarenzaak’. Na beantwoording van prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, heeft de Hoge Raad op 14 oktober jongstleden een tipje van de sluier opgelicht over het toepassingsbereik van de Detacheringsrichtlijn op het internationale wegvervoer en cabotagevervoer. Tevens heeft zij opheldering gegeven over wat er in een internationale situatie onder een algemeen verbindend verklaarde cao moet worden verstaan.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Tijdelijk werken vanaf iedere bestemming - de consequenties en waar rekening mee te houden

Rosa Cleutjens Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Rosa Cleutjens, werkzaam als Consultant Assignment Management bij Boxx global expat solutions

Tijdens de Covid-periode hebben veel werknemers ontdekt dat het niet nodig was om dagelijks naar kantoor te komen. Sindsdien kiezen steeds meer werknemers ervoor, gewoon vanuit persoonlijk overwegingen, om tijdelijk vanuit het buitenland te werken. In dit artikel behandelen we dit onderwerp remote werken zonder dat daar een zakelijk vereiste voor is. Voor bedrijven is het aan te raden om een policy op te stellen voor dit aantrekkelijke werknemersvoordeel. Vooral met het oog op onderwerpen als immigratie, het arbeidscontract, het salaris, belastingen, sociale zekerheid en gegevensbescherming. Ook staan we stil bij het proces van goedkeuring, voordat een bedrijf een werknemer tijdelijk naar het buitenland laat gaan.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Duitsland: ter beschikking stellen van arbeidskrachten met internationale aspecten

Gisela Surmann Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht bij Strick- Rechtsanwälte & Steuerberater (giselasurmann@strick.de)

In het vonnis (D15/15674 NL:d69/32012) van 26 april 2022 heeft het Bundesarbeitsgericht zich voor het eerst uitvoerig uitgesproken over de rechtsgevolgen van het ongeoorloofd ter beschikking stellen van arbeidskrachten met internationale aspecten. De terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is in de Wet Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) geregeld. Voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Arbeitnehmerüberlassung) is per definitie een vergunning vereist.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Nieuws