Wat biedt Prinsjesdag 2016 voor grensoverschrijdend werken?

Carlo Douven Geschreven door 20-09-2016

De fiscale voorstellen die op Prinsjesdag het daglicht hebben gezien bevatten een aantal maatregelen die gevolgen hebben voor het grensoverschrijdend werken. Uiteraard kennen alle wijzigingen een internationale context, maar voor de praktijk van het grensoverschrijdend werken zijn vooral de volgende onderwerpen in de wetsvoorstellen van belang:Belastingplan 2017 - Stimulering start-ups en de teruggaaf dividendbelasting en heffingvrij vermogen voor (kwalificerende) buitenlands belastingplichtigenOverige Fiscale Maatregelen 2017 - Heffing beloningen buitenlandse bestuurders en commissarissen en de intrekking spaarrenterichtlijnFiscale Vereenvoudigingswet 2017 - Afschaffen fictieve dienstbetrekking commissaris en de uitbreiding mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht voor concernonderdelenWet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer.

Het onderwerp beloningen buitenlandse bestuurders en commissarissen en de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking is onderwerp van de studieochtend 'Beloningen van (top)management en commissarissen' op 24 november 2016.Het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen Eigen Beheer is onderwerp van de studieochtend 'Afschaffing pensioen in eigen beheer' op 1 december 2016.

In het besloten deel vindt u per hierboven genoemd onderwerp een korte reactie en de tekst van de wetsvoorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.

Nieuws