Uitgezonden ambtenaar in dienst overheid Curaçao is in Nederland verzekerd

Carlo Douven Geschreven door 01-10-2016

Belanghebbende is als Advocaat-Generaal (A-G) in het kader van technische bijstand uitgezonden naar Curaçao en daar aangesteld als A-G. Voor het loon dat hij van Curaçao krijgt geldt in Nederland de objectvrijstelling en kan Nederland dus geen belasting heffen, noch in de heffingsgrondslag begrijpen. De pensioenbijdrage die de A-G krijgt van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is wel in Nederland belast. De Hoge Raad is van mening dat de A-G wel verzekerd is in Nederland. Volgens art. 3, lid 2 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (BUB) is immers verzekerd de Nederlander, die in dienst is van een publiekrechtelijk rechtspersoon in onder meer Curaçao, mits hij door de Nederlandse overheid is uitgezonden.

Bron: Hoge Raad, 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2179

 

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.

Nieuws