HvJ EU - UWV mag verlenging WW werkzoekende in Zwitserland weigeren

Carlo Douven Geschreven door 12-04-2018

Een WW-gerechtigde heeft van UWV toestemming gekregen om met behoud van WW drie maanden werk te zoeken in Zwitserland. Een verlenging met nog eens drie maanden weigert het UWV. De regeling, waarbij UWV wordt voorgeschreven in beginsel elk verzoek om verlenging van de export van de WW na drie maanden te weigeren, tenzij dat tot een onredelijke uitkomst leidt, is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 21 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:200

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.

Nieuws