HvJ EU – Frauduleus verkregen A1 is niet bindend

Carlo Douven Geschreven door 08-02-2018

Het orgaan van de lidstaat waar werknemers met een A1 verklaring werken, kan bij fraude de A1-verklaring negeren. Men moet dan de andere lidstaat hebben verzocht de verklaring in te trekken in het kader van een gerechtelijk onderzoek, wegens het frauduleus verkrijgen van de A1-verklaring.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 februari 2018, ECLI:EU:C:2017:850

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.

Nieuws