Arnoud Driessen

Arnoud Driessen

05-02-2021

Brexit (deel 2): Sociale zekerheid: wat nu? Analyse van de situatie voor en na Brexit

Auteurs: Esther Moh en mr Arnoud A.G. Driessen, Senior consultant, Ernst & Young Belastingadviseur LLP. People Advisory Services (esther.moh@nl.ey.com) en Senior manager, Ernst & Young Belastingadviseur LLP, People Advisory Services (arnoud.driessen@nl.ey.com)

Het is eindelijk zover! Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) officieel verlaten mét een deal per 1 januari 2021. Brexit was al een feit, maar lange tijd was onduidelijk of het een harde Brexit (zonder deal) werd of niet. Het is uiteindelijk een deal geworden: de VK-EU Handels- en samenwerkingsovereenkomst (VK-EU Overeenkomst). Dit artikel gaat in op de gevolgen van de deal voor de sociale zekerheid van werknemers in grensoverschrijdende situaties tussen het VK en de EU. Veel is al duidelijk, maar ook zijn er ten tijde van het schrijven van dit artikel nog genoeg zaken onduidelijk. Typisch voor nieuwe regelgeving die nog praktisch vers van de pers is.

29-05-2019

Brexit en de gevolgen voor de sociale verzekeringsplicht

Auteur: mr Arnoud A.G. Driessen, senior manager, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP – People Advisory Services (arnoud.driessen@nl.ey.com)

Terwijl ik de titel van dit artikel op papier zet, vraag ik me af hoeveel mensen bij het lezen van deze titel meewarig hun hoofd schudden of zelfs een glimlach niet kunnen onderdrukken. Brexit, dat is toch het resultaat van het referendum dat ontstaan is door een verkeerde inschatting van Cameron? Brexit, dat is toch hetgeen dat eerst op 29 maart 2019 en toen op 12 april 2019 zou plaatsvinden en nu is uitgesteld tot 31 oktober 2019? Voor de hardcore Brexiteers is al dat uitstel een horrorscenario en daardoor wel zo passend dat het nu op Halloween kan plaatsvinden. Al het uitstel leidt er nu ook toe dat het Verenigd Koninkrijk op 23 mei deelneemt aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Door het niet aannemen door het parlement van het Verenigd Koninkrijk van de deal die er eerder uitonderhandeld is met de EU, moeten de mensen die eerder ervoor gekozen hebben om niet meer deel te willen nemen aan de EU, nu dus gaan stemmen voor de EU en hoe ze daar gerepresenteerd willen worden. Premier May heeft aangegeven dat het haar streven nog steeds is om ervoor te zorgen dat de leden van het Europees Parlement die het Verenigd Koninkrijk moeten gaan representeren geen zitting hoeven te nemen in het parlement. Zij wil voor die tijd al een afspraak hebben liggen, waardoor dat niet meer nodig is. In de week van 3 juni moet “De Deal” opnieuw in stemming worden gebracht in het parlement in het Verenigd Koninkrijk. Zo is de stand van zaken nu, terwijl ik dit schrijf. Het kan allemaal anders lopen. De recente geschiedenis heeft geleerd dat zeker in het Brexit proces alles heel anders kan lopen dan verwacht. We zullen zien.

31-01-2019

Harde Brexit en de gevolgen voor werknemers

Auteur: Mr Arnoud A.G. Driessen, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services (arnoud.driessen@nl.ey.com)

Een artikel schrijven over Brexit en de gevolgen voor de werknemers is op dit moment bijna een onmogelijkheid. Bijna dagelijks zijn er ontwikkelingen die eerdere afspraken, aannames en verwachtingen weer laten veranderen. Dit artikel is dan ook geschreven op basis van de stand van zaken op 17 januari 2019. De stemming in het parlement in het Verenigd Koninkrijk over de Brexit overeenkomst, “de Withdrawal agreement”, tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is nu met ruime meerderheid door dit parlement verworpen. Het is verder gissen naar het vervolg, maar mogelijk is dat op het moment dat u dit leest wel al duidelijker.

In dit artikel gaan we uit van een zogenaamde harde Brexit. Het Verenigd Koninkrijk en de EU komen hierbij niet tot onderlinge afspraken en het Verenigd Koninkrijk zal op 29 maart 2019 om 23:00 niet langer deel uitmaken van de EU. Het Verenigd Koninkrijk zal hierdoor vanaf dat moment gezien worden als een derde land en alle EU afspraken die eerder van toepassing waren zullen niet meer van toepassing zijn in de relatie met het Verenigd Koninkrijk. In dit artikel zal ik uiteenzetten wat de gevolgen zullen zijn vanuit immigratie, belasting en sociaal zekerheid perspectief voor werknemers in de relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

28-05-2018

De detacheringsbepaling in Vo 883/2004 in beweging – de huidige en toekomstige praktijk

Auteur: mr Arnoud A.G. Driessen, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP–People Advisory Services (arnoud.driessen@nl.ey.com)

De voorwaarden zoals deze bepaald zijn in de huidige detacheringsbepaling van de Europese Verordening inzake sociale verzekeringen 883/2004 nodigt werkgevers en werknemers uit tot creatief gebruik van deze voorwaarden. Hiermee zorgen zij er voor dat de werknemer in het land van uitzending sociaal verzekerd kan blijven. Voorgestelde wijzigingen van de verordening moeten bewerkstelligen dat ongewenst gebruik van de verordening en daarmee bijvoorbeeld ook sociale dumping voorkomen wordt. In dit artikel zal met name gekeken worden naar de verschillende periodes die van toepassing zijn om gebruik te kunnen maken van de detacheringsbepaling.

Nieuws