Gisela Surmann

Gisela Surmann

10-01-2023

Overplaatsing naar het buitenland - zo makkelijk?

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Strick- Rechtsanwälte & Steuerberater (giselasurmann@strick.de)

Het Bundesarbeitsgericht, de hoogste Duits arbeidsrechtelijke instantie, heeft uitspraak gedaan in een zaak van een piloot die eerst was gestationeerd op het vliegveld van Nürnberg en werd overgeplaatst naar Bologna. De piloot meende dat zijn overplaatsing nietig was en dat een overplaatsing naar het buitenland niet onder het instructierecht van de werkgever zou vallen. Een dergelijke overplaatsing zou op zijn minst onbillijk zijn. Het Bundesarbeitsgericht bleek het hiermee niet eens.

08-12-2022

Duitsland: ter beschikking stellen van arbeidskrachten met internationale aspecten

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht bij Strick- Rechtsanwälte & Steuerberater (giselasurmann@strick.de)

In het vonnis (D15/15674 NL:d69/32012) van 26 april 2022 heeft het Bundesarbeitsgericht zich voor het eerst uitvoerig uitgesproken over de rechtsgevolgen van het ongeoorloofd ter beschikking stellen van arbeidskrachten met internationale aspecten. De terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is in de Wet Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) geregeld. Voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Arbeitnehmerüberlassung) is per definitie een vergunning vereist.

27-10-2022

Werkgevers moeten arbeidstijden controleren, de bewijslastregels

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, werkzaam bij Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater (giselasurmann@strick.de)

In Duitsland zijn onlangs twee interessante gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over de al dan niet bestaande plicht tot het bijhouden van werktijden van werknemers. Het Bundesarbeitsgericht gaat ervanuit dat ook zonder nationaal wettelijke basis er een plicht bestaat tot het registreren van arbeidstijden. Dit heeft verstrekkende praktische gevolgen. In hoeverre heeft dit effect op de stel- en bewijslastverdeling bij het bepalen van een vergoeding voor overwerk?

24-04-2022

Grensoverschrijdend werken in een thuiskantoor, niet alleen in tijden van Covid-19

Auteur: Gisela Surmann, Rechsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

Tijdens de corona-pandemie hebben veel werkgevers hun werknemers naar het thuiskantoor gestuurd, deels vrijwillig en deels op grond van wettelijke voorschriften. Als gevolg daarvan overwegen sommige werkgevers nu om werknemers na de pandemie ten minste gedeeltelijk verder in het thuiskantoor te laten werken. Dit is het onderwerp van het onderstaande artikel, wat betreft de gevolgen op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. In dit verband wordt ervan uitgegaan dat een Nederlandse werkgever een werknemer in dienst heeft die in Duitsland woont. Vóór de pandemie werkte de werknemer uitsluitend in Nederland. In de toekomst zal de werknemer daar nog steeds een kantoor hebben. Maar ook na de corona-pandemie zal de werknemer ten minste de helft van zijn werktijd in Duitsland in zijn thuiskantoor werken.

11-12-2019

Nieuwe gevaren bij een Mini-Job in Duitsland

Auteur: Gisela Surmann, werkzaam als Fachanwältin für Arbeitsrecht bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

In Duitsland zijn er zo'n 6,74 miljoen mensen die een Mini-Job (geringfügige Beschäftigung) hebben. De Mini-Job biedt zowel voor werkgevers als werknemers voor- en nadelen. In de praktijk wordt vaak op basis van een oproepovereenkomst gewerkt, waarbij geen minimum aantal arbeidsuren is vastgelegd. Per 1 januari 2019 is echter het Teilzeit – und Befristungsgesetz gewijzigd. Deze wetswijziging kan ervoor zorgen dat een Mini-Job op basis van zulke oproepovereenkomsten plotseling geen Mini-Job meer is. De werkgever moet dan verplicht bijdragen afstaan aan de sociale verzekeringen in Duitsland en ook zijn de fiscale voordelen dan niet meer van toepassing. Deze bijdrage zal ingaan op de veranderde wetgeving en daarna bespreken waar werkgevers op moeten letten en welke acties ze moeten ondernemen.

20-09-2019

Sociale verzekeringsplicht GmbH-bestuurders in Duitsland volgens nieuwe rechtspraak

Auteur: Gisela Surmann, als Fachanwältin für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

Of een bestuurder van een Gesellschaft mit beschränkter Haftung(1) (hierna GmbH) zelfstandig of afhankelijk opereert, maakt veel uit voor de Sozialversicherungs- und Beitragspflicht aangaande de pensioen-, ziekte-, verplegings- en werkloosheidsverzekering in Duitsland. Hieraan zijn dan ook aanzienlijke financiële consequenties verbonden. Vraagstukken over de afbakening van de (on)afhankelijkheid doen zich het bijzonder voor bij aandeelhouder-bestuurders die minder dan de helft van de aandelen houden en bestuurders die helemaal geen aandelen houden. De hoogste rechterlijke instantie aangaande deze vraagstukken – het Bundessozialgericht – heeft in 2015 voor de eerste keer afscheid genomen van haar oude rechtspraak en heeft daarmee de beoordelingspunten ten aanzien van de (on)afhankelijkheid van een GmbH-bestuurder veranderd en dit in 2018, alsmede recent in dit voorjaar, nogmaals bevestigd. De onderstaande bijdrage zal ingaan op de gewijzigde rechtspraak en zal de gevolgen voor de praktijk bespreken: “Adieu 'Kopf und Seele'-rechtspraak – geen bescherming van opgebouwd vertrouwen”

05-11-2018

Vakantiedagen naar beneden afronden mag niet

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

Werkgevers mogen vakantieaanspraken van hun medewerkers niet zomaar afronden zonder desbetreffende contractuele regeling. Aldus een recente uitspraak door het Bundesarbeitsgericht, dat in het kader hiervan vaststelde dat het een werkgever zonder een expliciete regeling niet is geoorloofd zelfs kleinere gedeeltes van vakantiedagen ten nadele van de werknemer af te ronden. Volgens de rechters is van een aldus luidende mogelijkheid ook in de desbetreffende wet, die het minimum aantal vakantiedagen regelt, geen sprake.

26-01-2017

Bundesagentur für Arbeit houdt vast aan buffer voor slechte tijden

Auteur: Gisela Surmann, werkzaam als Fachanwältin für Arbeitsrecht bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

Een constant stabiele economie, een alsmaar dalende werkloosheid en werkgelegenheid te over: de Duitse arbeidsmarkt noteert voor 2016 het beste jaar sinds 1991. Met 43,5 miljoen werkzame beroepsbevolking en uitstekende vooruitzichten voor het jaar 2017 is Duitsland in moeilijke tijden een rots in de Europese branding. De Bundesagentur für Arbeit oppert dan ook de verwachting dat de werkgelegenheid dit jaar verder zal toenemen.

Nieuws