Kim Erens

Kim Erens

31-05-2022

Nieuwe besluit inzake ontslagvergoedingen onder de loep

Auteur: Kim Erens, Senior Consultant People Advisory Services, EY Belastingadviseurs LLP (kim.erens@nl.ey.com)

Op 4 februari 2022 heeft de Staatsecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd betreffende de allocatie van ontslagvergoedingen in internationale situaties voor reguliere werknemers. Dit besluit vervangt het eerdere besluit van de Staatsecretaris uit 2015 en dient voor meer duidelijkheid te zorgen omtrent de internationale problematiek van ontslagvergoedingen. Dit artikel geeft een overzicht van de problematiek en bespreekt het nieuwe besluit aan de hand van voorbeelden.

29-05-2021

Wat als je werknemers vanuit thuis willen werken?

Auteur: Kim Erens, Senior consultant, EY Belastingadviseurs LLP (kim.erens@nl.ey.com)

Na ruim een jaar thuiswerken begint dit voor velen te voelen als ‘normaal’. Ook na de huidige crisis zal het thuiswerken voor velen onderdeel blijven van de werkweek. Volgens EY’s ‘Work Reimagined Employee Survey 2021’ verwacht slechts 1/5 van de werknemers na de COVID-19 crisis weer 100% terug naar kantoor te gaan. Sommige bedrijven geven hun medewerkers zelfs de mogelijkheid om te kiezen vanuit waar ze aan het werk gaan. ‘Work from anywhere’, bedrijven als Spotify adverteren ermee maar nuanceren de quote dan ook meteen omdat er toch meer aandachtspunten aan zitten dan op het eerste oog gedacht wordt. Werkgevers worden nieuwe mogelijkheden geboden om talent te werven. Maar er zijn ook belangrijke punten waar eerst goed bij stilgestaan moet worden voordat deze stap genomen wordt. In dit artikel beschrijf ik de aandachtspunten van dit remote werken aan de hand van een voorbeeld.

16-03-2020

Familie mee op uitzending – wat gebeurt er met mijn kinderbijslag?

Auteur: Kim Erens, als senior consultant tax specialties verbonden aan EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (kim.erens@nl.ey.com)

Mevrouw X wordt door haar Nederlandse werkgever voor 2 jaar uitgezonden naar land A (binnen de Europese Unie). Mevrouw X is getrouwd en heeft twee kinderen. Haar familie zal haar gedurende de periode van uitzending vergezellen naar land A. De familie X wordt inwoner van land A. Voor mevrouw X wordt er op basis van de Europese sociale zekerheidsverordening een zogenoemde ‘A1-verklaring’ aangevraagd die bewijst dat zij in Nederland sociaal verzekerd blijft. Maar hoe zit het met haar familieleden en het recht op kinderbijslag? In dit artikel bespreek ik kort de aandachtspunten op het gebied van sociale zekerheid bij internationale detachering. Daarna ga ik in op de situatie van de familieleden en de aandachtspunten hieromtrent.

28-09-2018

De geldigheid van A1-verklaringen en het samenspel met nationale wetgeving

Auteur: Kim Erens, als consultant tax specialties verbonden aan EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (kim.erens@nl.ey.com)

Zoals al meerdere keren beschreven, was het tot nu toe in alle gevallen zo dat het ontvangende land een afgegeven A1-verklaring moet accepteren. Het is niet mogelijk om als ontvangend land eenzijdig een A1-verklaring ongeldig te verklaren. Recent heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat dit alleen anders is in gevallen van fraude (zaak Altun). Echter, hoe moeten nationale gerechtshoven omgaan met de Altun rechtspraak en de daaropvolgende andere recente uitspraken omtrent de geldigheid van A1-verklaringen? En wat is de invloed van en op het nationale recht? In dit artikel bespreek ik twee uitspraken waarin de koppeling met nationale sociale zekerheidswetgeving wordt gemaakt.

08-12-2017

BPM betalen in een grensoverschrijdende situatie?

Auteur: Kim Erens LL.M., werkzaam bij de afdeling People Advisory Services, EY Eindhoven (kim.erens@nl.ey.com)

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) dient betaald te worden voor elke in Nederland geregistreerde personenauto, motor en bestelauto. Maar ook moet BPM worden betaald voor elke niet in Nederland geregistreerde personenauto, motor en bestelauto waarmee een Nederlands ingezetene in Nederland rijdt. In een grensoverschrijdende situatie, bijvoorbeeld een inwoner van Nederland die in België werkzaam is en van zijn Belgische werkgever een bedrijfswagen met een Belgisch kenteken ter beschikking gesteld krijgt, kan men zich afvragen of BPM verschuldigd is. In dit artikel bespreek ik de mogelijkheden om in een grensoverschrijdende situatie een vrijstelling voor BPM te krijgen.

30-06-2017

De Brexit en sociale zekerheid, hoe nu verder?

Auteur: Mr. Kim Erens, werkzaam bij de afdeling People Advisory Services, EY Eindhoven (kim.erens@nl.ey.com)

Op 19 maart 2017 heeft Premier May na lang onderhandelen de procedure voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestart. Vanaf deze datum heeft het Verenigd Koninkrijk, op basis van artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, twee jaar de tijd om te onderhandelen over de voorwaarden voor de uittreding en mogelijke nieuwe verdragen. Na deze twee jaar wordt de uittreding officieel. Vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie officieel verlaat is de verordening (EG) no. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels waarschijnlijk niet meer van toepassing op situaties waarbij een betrokkene in het Verenigd Koninkrijk woont of werkt. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de sociale zekerheidspositie van personen die wonen of werken in het Verenigd Koninkrijk.

21-11-2016

Ontslaguitkeringen in internationaal verband

Auteurs: Kim Erens en Carlo Douven. Kim Erens is werkzaam bij Ernst &Young belastingadviseurs LLP als Consultant, sectie People Advisory Services te Eindhoven. Email: kim.erens@nl.ey.com. Carlo Douven is werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit artikel beschrijven we niet de fiscale behandeling van ontslagvergoedingen in internationale situaties, maar laten schematisch zien welke stappen gezet moeten worden om tot een juiste toewijzing van de belastingheffing over ontslaguitkeringen te komen. Het stappenplan/schema beoogt de helpende hand te bieden bij de fiscale beoordeling van ontslagvergoedingen, maar is niet volledig.(1)

Nieuws