Anja van Dijck

Anja van Dijck

29-10-2021

Let op bij re-integratie van werknemers die over de grens verblijven

Auteur: Mr. Anja van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 11 maart 2021 kwam het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer, die zich vanuit zijn woonplaats Polen ziek had gemeld, onterecht is ontbonden. Er wordt een billijke vergoeding toegekend aan de werknemer. Hoe kan dit als werkgever worden voorkomen? In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken aan de hand van de uitspraak van het Gerechtshof.

29-05-2021

Welke rechter is bevoegd indien de oproepkracht nooit heeft gewerkt?

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 25 februari 2021 gaf het Hof van Justitie EU antwoord op de vraag welke rechter bevoegd is indien een oproepkracht nog nooit heeft gewerkt. Kortgezegd heeft het Hof aangegeven dat het niet hebben gewerkt nog steeds kan betekenen dat er een arbeidsovereenkomst is. De bevoegde rechter kan dan nog steeds dezelfde rechter zijn als in de situatie dat de oproepkracht wel zou hebben gewerkt. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

05-02-2021

Nederlandse arbeidsvoorwaarden van toepassing op buitenlandse vrachtwagenchauffeurs

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 1 december 2020 deed het Hof van Justitie uitspraak in de zaak FNV/Van den Bosch. Aan de orde kwam de vraag of de Detacheringsrichtlijn ook van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer, waardoor een aantal minimum arbeidsvoorwaarden moeten worden nageleefd. Kortgezegd beantwoordt het Hof van Justitie deze vraag bevestigend. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

17-09-2020

Nieuwe regels voor betere arbeidsomstandigheden internationale vrachtwagenchauffeurs

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Het Europees Parlement heeft op 8 juli jl. definitief ingestemd met nieuwe regels voor vrachtwagenchauffeurs. Deze regels moeten oneerlijke concurrentie tegengaan en de werkomstandigheden voor chauffeurs uit vooral oostelijke EU-lidstaten verbeteren. In dit artikel zal hier nader op worden ingegaan.

02-07-2020

Gevolgen E101/A1-verklaringen niet bindend voor arbeidsrechtelijke verplichtingen

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 14 mei 2020 heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op de vraag of de gevolgen van de E101/A1-verklaringen ook gelden voor de wettelijke arbeidsrechtelijke verplichtingen van een werkgever. Dit is niet het geval. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

28-05-2020

Rechtskeuze in een internationale arbeidsovereenkomst?

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Regelmatig stoeien werkgevers met internationale werknemers met de vraag of ze een rechtskeuze moeten maken in de arbeidsovereenkomst. En zo ja, voor welk rechtsstelsel dan? Vaak is onduidelijk op welke zaken werkgevers moeten letten. In het onderstaande artikel worden hiervoor handvatten gegeven.

24-04-2020

Detacheringsrichtlijn niet van toepassing op internationale trein

Auteur: mr. A.C.W.M. van Dijck, Advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 19 december 2019 heeft het Hof van Justitie een oordeel gegeven over het verrichten van diensten aan boord van internationale treinen. De vraag die aan de orde was betrof de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn. Op grond van de Detacheringsrichtlijn moet onder meer een aantal minimumarbeidsvoorwaarden worden nageleefd. In deze kwestie oordeelde het Hof van Justitie dat de Detacheringsrichtlijn niet van toepassing was. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

10-02-2020

Onder omstandigheden moeten (buitenlandse) slapers wakker worden gemaakt!

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Indien een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer die al twee jaar ziek is heeft laten doorlopen ontstaat er een slapend dienstverband. Na twee jaar ziekte is normaal gesproken, voor zover er géén loonsanctie is opgelegd, de loondoorbetalingsplicht gestopt maar is het dienstverband blijven doorlopen. Door de beschikking van de Hoge Raad van 8 november 2019 dienen dergelijke slapende dienstverbanden beëindigd te worden. De werknemer in kwestie maakt hierbij aanspraak op een transitievergoeding. Dit zal ook gelden voor een Nederlandse werkgever met buitenlandse werknemer in dienst. Hoe moet een werkgever anno 2020 met een slapend dienstverband omgaan? Onderstaand zal hier nader op worden ingegaan.

11-12-2019

De WAB wijzigt regels oproepcontracten ingrijpend

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt per 1 januari 2020 in werking. De WAB bevat een aantal belangrijke wetswijzigingen ten aanzien van flexibele arbeid, het ontslagrecht, de transitievergoeding, oproepcontracten en de WW-uitkering. Dit is ook al in een eerder artikel aan de orde gekomen. In dit artikel zal nader worden ingezoemd op de oproepcontracten en op het aangepaste ‘Besluit Oproepovereenkomsten’.

01-11-2019

Hoe ver strekt de verplichting voor een werkgever tot urenregistratie?

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Het Hof van Justitie EU heeft op 14 mei 2019 geoordeeld dat werkgevers verplicht zijn een systeem te hanteren waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. In dit artikel zal deze kwestie worden besproken. Ook zal worden ingegaan op de vraag welke gevolgen deze uitspraak heeft voor werkgevers in Nederland.

Nieuws