Carlo Douven

Carlo Douven

28-11-2022

ABP-pensioen is privaatrechtelijk en daarom belast in het woonland

Y woont in Frankrijk en ontvangt een nabestaandenpensioen van het ABP. Omdat de overleden partner van Y als laatste werkte in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is het pensioen in woonland Frankrijk belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6309

25-11-2022

Identiteit Oekraïner vaststellen met sticker of O-document

De identiteit van een Oekraïense werknemer kan worden vastgesteld op basis van de sticker in het paspoort of het O-document van de IND. Daarmee wordt voorkomen dat sprake is van een anonieme werknemer of dat geen toegang bestaat tot de arbeidsmarkt.

Bron: Belastingdienst, 25 november 2022

24-11-2022

Geen aftrek zorgkosten voor inwoner Hongarije

X woont in Hongarije en geniet een Nederlands pensioen en AOW. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en maakt niet aannemelijk dat hij in Hongarije geen inkomstenbelasting verschuldigd is. Hij kan de zorgkosten dan niet in Nederland aftrekken.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 14 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3205

23-11-2022

Vanaf 2023 mag anoniementarief worden hersteld

Vanaf 2023 mag de inhoudingsplichtige binnen hetzelfde kalenderjaar met correctieberichten de eerdere toepassing van het anoniementarief herstellen, mits de werknemer de vereiste gegevens alsnog heeft verstrekt.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023,14 november 2022

22-11-2022

Rijnvarende moet in Nederland premies betalen

De inspecteur en de rechter zijn gebonden aan de door de SVB afgegeven A1-verklaring aan een Rijnvarende. De door de Rijnvarende betaalde Liechtensteinse premies kunnen niet worden verrekend met de in Nederland verschuldigde premies.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6236

21-11-2022

Soepelere arbeidsmarkttoets Aziatische horeca vervalt

De soepelere arbeidsmarkttoets die gold tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2022 voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector wordt per 1 januari 2022 voor nieuwe aanvragen beëindigd.

Bron: Ministerie van SZW, 18 november 2022

18-11-2022

Pensioenartikel verdrag met Duitsland is acceptabel

Het nieuwe pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland 2012 berust op redelijke overwegingen, ook al leidt die bepaling tot een lastenverzwaring. Er is geen sprake van ongeoorloofde discriminatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6308

17-11-2022

Thuiswerken heeft tot 1 juli 2023 geen gevolgen voor sociale zekerheid

De Administratieve Commissie heeft het standpunt ingenomen dat de transitieperiode voor de sociale zekerheidspositie voor (thuiswerkende) grensarbeiders is verlengd tot 1 juli 2023. De SVB heeft bevestigd dit standpunt te volgen.

Bron: SVB en LinkedIn-berichten, 15/16 november 2022

17-11-2022

Inspecteur mag pensioenen inwoner België navorderen

A woont in België en ontving van 2014–2017 pensioenuitkeringen uit Nederland. De inspecteur heeft eerst een vrijstelling afgegeven, maar ontdekte later dat België de pensioenen niet belast heeft. De inspecteur mag dan navorderen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6312

16-11-2022

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In de nieuwsbrief zijn de wijzigingen per 1 januari 2023 opgenomen, zoals de wijzigingen bij de 30%-regeling en de extraterritoriale kosten.

Bron: Belastingdienst, 15 november 2022

Nieuws