Carlo Douven

Carlo Douven

22-02-2019

Piloot is belast in woonland Nederland

Een in Nederland wonende piloot is gestationeerd op een vliegveld in Parijs en werkt daar 33 dagen. Op basis van de bepaling over internationaal vervoer in het arbeidsartikel heeft Nederland het heffingsrecht. Het begrip internationaal verkeer moet uitgelegd worden overeenkomstig art. 7.3 Wet IB.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 11 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:927

21-02-2019

Overzicht lopende onderhandelingen belastingverdragen

Nederland onderhandelt in 2019 over de wijziging van onder meer de belastingverdragen met België, Curaçao, Frankrijk, Marokko en Oostenrijk. Als het parlement akkoord gaat met het Multilateraal Instrument zal dat ook tot veel aanpassingen van belastingverdragen in 2019 leiden.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 februari.

20-02-2019

Bulgaarse stukadoors werken in dienstbetrekking

X heeft een eenmanszaak en maakt gebruik van vijf Bulgaarse stukadoors, die samen in een vof werken. De rechtbank is van mening dat de stukadoors feitelijk in dienst zijn van X en X dus inhoudingsplichtige is. Aan alle voorwaarden voor een dienstbetrekking is voldaan.

Bron: Rechtbank Gelderland, 29 januari 2019

19-02-2019

Kennismigranten vinden Nederland aantrekkelijk

Het WODC heeft een onderzoek gedaan naar hoe aantrekkelijk kennismigranten Nederland vinden als potentieel vestigings- en carriereland. De Minister van V en J geeft aan een aantal verbeterpunten op te pakken onder meer voor start-ups en kleine ondernemingen.

Bron: Ministerie van V en J, 15 februari 2019

18-02-2019

Verdere mitigatie socialezekerheidsgevolgen Brexit

De socialezekerheidsgevolgen van de Brexit worden gemitigeerd. Na een no deal worden de nationale socialzekerheidsregels van toepassing. De tegemoetkomingen zien op o.m. de uitbetaling van uitkeringen naar het VK, export van kinderbijslag voor twee kwartalen en het in aanmerking nemen van verzekerde tijdvakken.

Bron: Ministerie van SZW, 15 februari 2019

16-02-2019

Opgebouwde rechten blijven na Brexit behouden

De Europese Commissie heeft een verordening voorgesteld om te bereiken dat socialezekereidsrechten opgebouwd in het VK bij een no deal Brexit, behouden blijven. Het voorstel ziet niet op de export van uitkeringen en de zorg. Het Kabinet steunt het voorstel.

Bron: Europese Commissie, 20 januari 2019 en Ministerie van SZW, 15 februari 2019 

15-02-2019

PEPP gaat door, ondanks Nederlandse weerstand

Het Europees parlement is akkoord gegaan met het voorstel van de Commissie voor een pan Europees pensioen product (PEPP). Hoe aantrekkelijk het PEPP voor de Nederlandse markt wordt moeten we afwachten. Veel Nederlandse steun voor het product is er nog niet.

Bron: Europese Commissie, 13 februari 2019

13-02-2019

Werkgever moet zelf woonland bepalen

De werkgever moet zelf het woonland van zijn werknemer bepalen. De Belastingdienst geeft geen woonlandverklaringen af. Het belang van het woonland is in 2019 groter geworden door de beperking van het belastingdeel van de heffingskortingen bij niet in Nederland wonende werknemers.

Bron: Belastingdienst, 11 februari 2019

 

14-02-2019

Aanvraagformulier 30%-regeling 2019 is gepubliceerd

Het nieuwe aanvraagformulier voor de toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers is gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Naast de aanpassing betreffende de verkorting van de looptijd van 8 naar 5 jaar, is het aanvraagformulier op meerdere punten aangepast.

Bron: Belastingdienst, 13 februari 2019

13-02-2019

Tweede Kamer akkoord met Multilateraal instrument

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het goedkeuringsvoorstel Multilateraal Verdrag is. Hiermee kunnen door Nederland wereldwijd gesloten verdragen in lijn worden gebracht om oneigenlijk gebruik van verdragen te beteugelen en geschillen sneller te beslechten. O.a. gaat dit op termijn leiden tot een gewijzigd vaste inrichtingen-begrip.

Bron: Tweede Kamer, 12 februari 2019

Nieuws