Carlo Douven

Carlo Douven

24-03-2023

Pijpen leggen in zee is geen exploitatie in internationaal verkeer

Een schip waar pijpen mee gelegd worden in zee is voor het belastingverdrag met Zwitserland niet aan te merken als exploitatie van een schip in internationaal verkeer. Dat geldt ook voor werkzaamheden op een schip dat nog in aanbouw is.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1899

23-03-2023

Studiekosten betaalt voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Z komt vanuit India in Nederland studeren en betaalt studiekosten vóór haar komst naar Nederland, omdat ze anders niet in Nederland kan studeren. Omdat ze op het moment van betalen geen (binnenlands) belastingplichtige is, zijn de studiekosten niet aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1722

22-03-2023

Premies zijn geen belasting voor toepassing belastingverdrag

U woont in Nederland en ontvangt uit Australië een overheidspensioen, waarover Australië het heffingsrecht heeft. U heeft terecht een aanslag premies Wlz en Zvw gekregen. Deze premieheffing is niet aan te merken als een (dubbele) belasting in de zin van het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1902

21-03-2023

Eerst voorkoming dubbele belasting, dan de heffingskorting

De inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag conform de wet terecht eerst de Belgische bronbelasting op dividenden uit een eerder jaar verrekend, alvorens hij de heffingskorting (deels) heeft toegepast.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1758

20-03-2023

Rijnvarende vist achter het net, vangt wel kleine vis

Rijnvarende W is in Nederland sociaal verzekerd. De ten onrechte betaalde Liechtensteinse premies zijn niet verrekenbaar met de Nederlandse premies. Wel bestaat recht op een aftrek op het loon van 1,2% (art. 3.84 Wet IB).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:851

17-03-2023

Keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht is te laat

U verzoekt 10 maanden nadat de aanslag onherroepelijk is geworden om belast te worden als een partiële buitenlands belastingplichtige. Het verzoek is te laat ingediend en daarmee ongegrond.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1738

14-03-2023

Vragen over controle FOD op telewerken van grensarbeiders

In het Belgische parlement zijn vragen beantwoord over de controle bij grensarbeiders op telewerken. Er is geen sprake van een landelijke actie. Lokale inspecteurs kunnen wel onderzoeken doen en bewijs vragen.

Bron: Belgische Cie. voor Financiën en begroting, 8 maart 2023, CRIV 55 COM 1022

16-03-2023

In België niet belast deel pensioen is kleiner dan € 25.000

Een inwoner van België krijgt een pensioen uit Nederland van € 29.212. België belast daarvan € 4520 progressief. Het in België niet belaste bedrag is kleiner € 25.000. Nederland heeft dan op basis van het belastingverdrag geen heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:466

15-03-2023

Stand van zaken belastingverdragen per 1 januari 2023

Er is een nieuwe overzicht belastingverdragen verschenen naar de stand van zaken per 1 januari 2023. Wijzigingen ingaande 1 januari 2023 zien op de verdragen met Chili, Duitsland (protocol) en Polen (protocol).

Bron: Ministerie van Financiën, 9 maart 2023

14-03-2023

Thuiswerkende medewerkers leidt niet tot vaste inrichting

Een buiten de EU, maar in een verdragsland, gevestigde vennootschap heeft drie medewerkers die in Nederland thuis werken. De vennootschap voert geen andere activiteiten uit in Nederland. Er is geen sprake van een vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 21 februari 2023, ATR 000011

Nieuws