Carlo Douven

Carlo Douven

20-09-2023

Prinsjesdag - Weinig nieuws grensoverschrijdend werken

Prinsjesdag brengt weinig nieuws voor grensoverschrijdend werken. Wel blijft de partiële buitenlandse belastingplicht van de 30%-er in de aandacht, maar nog zonder concreet voorstel. In 2024 wordt de 30%-regeling geëvalueerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 september 2023

19-09-2023

Inwoner België krijgt geen aftrek eigen woning

Een inwoner van België verdient in Nederland 89,3% van zijn inkomen. De 10,7% ziet op een nabetaling van eerdere Belgische werkgever. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en betaalt in België € 8,50 belasting. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5332

21-09-2023

Eén belastingstelsel voor kleine en middelgrote ondernemingen

Er is een voorstel om kleine en middelgrote ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn de mogelijkheid te geven om slechts met één belastingdienst te werken in plaats van meerdere belastingstelsels. 

Bron: Europese Commissie, 12 september 2023.

20-09-2023

In Duitsland gestationeerde piloot heeft recht op aftrek

Een in Nederland wonende piloot werkt via een zelfstandigheidsconstructie voor Ryanair. Hij mag rekening houden met de gerichte vrijstellingen en aftrek van de vrije ruimte in de IB. Zijn vergoeding is deels ter heffing aan Duitsland.

Bron: Rechtbank Gelderland, 22 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4764

16-09-2023

Fout bij versturen Belgische aangifte niet-inwoners

De Belgische FOD heeft aangiften 2023 in de belasting niet-inwoners per ongeluk verstuurd aan personen die vorig jaar geen belastbaar inkomen ontvangen in België. De aangifte hoeft niet te worden ingediend.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

19-09-2023

Algemene heffingskorting in migratiejaar

In een migratiejaar moet voor het belastingdeel van de algemene heffingskorting uitgegaan worden van het belastbare inkomen in de binnenlandse periode. Voor het premiedeel is het wereldinkomen relevant. Het standpunt werkt terug tot 7 juni 2023.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 september 2023

 

15-09-2023

Derdelanders uit Oekraïne kunnen voorlopig blijven (werken)

De beëindiging van de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) voor derdelanders op 4 september is bevroren tot de Raad van State uitspraak in hoger beroep heeft gedaan. Derdelanders mogen tot die tijd hun verblijf in Nederland voortzetten.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2 september 2023

13-09-2023

Werkgever stopt na 5 jaar met 30%-vergoeding

Ten gevolge van de wetswijziging ingaande 2019 past een werkgever bij werknemer A in plaats van na 8 jaar na 5 jaar de 30%-regeling niet meer toe. A heeft geen recht meer op de 30%-vergoeding omdat deze niet is aangewezen door de werkgever. De verkorting van de looptijd is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5812

14-09-2023

Wereldinkomen is relevant voor premiedeel algemene heffingskorting

Een inwoner van Indonesië emigreert in 2016 naar Nederland. Hij is in de binnenlandse periode in Nederland sociaal verzekerd. Op basis van het wereldinkomen moet het premiedeel van de algemene heffingskorting worden berekend.

Bron: Gerechtshof s’Hertogenbosch, 7 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1871

13-09-2023

Leraar emigreert naar België en toepassing (hoog)lerarenartikel

Als een leraar die langer dan twee jaar werkzaam is als leraar emigreert naar België leidt art. 20 belastingverdrag NL – B niet tot heffing in woonland België. Bij een emigratie binnen de tweejaarstermijn heeft België wel nog heffingsrecht.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 12 september 2023

Nieuws