Thomas Dillmann

Thomas Dillmann

18-04-2024

Discriminatiezaken in Duitsland: misbruik van Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz leidt tot rechtszaken en juridische vraagtekens

Auteur: Thomas Dillmann, Rechtsanwält für Arbeitsrecht bij Alpmann-Fröhlich (dillmann@alpmann-froehlich.de

In Duitsland zijn alle antidiscriminatiebepalingen verankerd in de Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, de AGG (Algemene Wet Gelijke Behandeling). Deze wet verbiedt discriminatie op basis van etnische afkomst, geslacht, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele identiteit, zoals vastgelegd in de DSGVO Datenschutz Grundverordnung (Duitse AVG).

10-03-2023

Gelijke beloning ook wanneer de man beter heeft onderhandeld

Auteur: Thomas Dillmann, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt Internationales Wirtschaftsrecht, Bau- und Architektenrecht, Notar (Amtssitz Rheine) (dillmann@alpmann-froehlich.de)

Het Bundesarbeitsgericht (hoogste rechter in arbeidszaken in Duitsland) heeft in zijn uitspraak van 16 februari 2023 verduidelijkt dat mannen en vrouwen ook dan recht op gelijke beloning hebben, wanneer de mannelijke collega beter over zijn salaris heeft onderhandeld. Dit mag volgens de rechter geen reden zijn om af te wijken van het beginsel van gelijke beloning.

08-12-2022

Veranderingen in het Duitse arbeidsrecht 2022

Auteurs: Thomas Dillmann en Theresia Neuhöfer, beiden werkzaam als Rechtsanwalt(in), Thomas tegelijk ook als notaris, bij advocatenkantoor ALPMANN FRÖHLICH (dillmann@alpmann-froehlich.de en neuhöfer@alpmann-froehlich.de, www.alpmann-froehlich.de/nl)

Heeft u personeel in dienst of bent u van plan personeel in dienst te nemen dat voornamelijk op Duits grondgebied werkt, in Duitsland woont of waarvan de activiteiten op de Duitse markt zijn gericht? Dan zijn de veranderingen in het Duitse arbeidsrecht die we hier bespreken misschien voor u van belang.

27-10-2022

Loonbeslag in Duitsland - hoe pak ik dat aan?

Auteurs: Thomas Dillmann en Theresia Neuhöfer, beiden werkzaam als Rechtsanwalt(in), Thomas tegelijk ook als notaris, bij advocatenkantoor ALPMANN FRÖHLICH (dillmann@alpmann-froehlich.de, neuhoefer@alpmann-froehlich.de, www.alpmann-froehlich.de/nl)

Zoals bekend zijn “gelijk hebben”, “gelijk krijgen” en vervolgens het “gelijk afdwingen” drie verschillende dingen. Dit laatste lijkt bijzonder moeilijk wanneer de onderliggende feiten grensoverschrijdend zijn en de vordering op vermogen van de debiteur in het buitenland (Duitsland) dient te worden verhaald. Belangrijk is hierbij de juiste stappen te zetten. In het volgende artikel willen wij de algemene procedure, de verschillen en de valkuilen voor (grensoverschrijdend) loonbeslag in Duitsland uiteenzetten.

Nieuws