Frank Resseler

Frank Resseler

01-06-2022

Grensoverschrijdend werken en btw

Auteur: Frank Resseler, werkzaam als internationaal btw-adviseur, sinds 2011 bij BTW-INSTITUUT/VAT Institute te Dordrecht. Ook is hij verantwoordelijk voor de btw-adviespraktijk van Limes Internationaal te Valkenburg Z-H (frankr@limes-int.com).

Bij grensoverschrijdend werken wordt niet direct gedacht aan de heffing van btw. Toch kunnen er zich specifieke btw-onderwerpen voordoen zodra personeel van een Nederlandse onderneming activiteiten in het buitenland gaat verrichten. In dit artikel behandelen we een aantal praktijkvoorbeelden. Als uitgangspunt nemen we een Nederlandse ondernemer die niet te maken heeft met vrijgestelde prestaties (en daarom volledig aftrek van voorbelasting heeft).

Nieuws