Stephanie Nijs

Stephanie Nijs

31-05-2022

Automatische loonindexatie: een heet hangijzer in België en Nederland

Auteur: mr. Stephanie Nijs, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Peeters Euregio Law & Tax (s.nijs@euregio.law)

U zult het ongetwijfeld ook gemerkt hebben: het leven is de afgelopen tijd fors duurder geworden. Deze inflatie heeft een enorme impact op de lonen en bijgevolg ook op de loonkosten voor de werkgevers. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, kent België namelijk een automatische indexatie van de lonen. Met de recente torenhoge inflatiecijfers wordt dit systeem weer in twijfel getrokken. In Nederland flakkert intussen echter de discussie op over een algemene herinvoering van de automatische loonindexatie.

08-12-2021

De bedrijfswagen over de grenzen heen

Auteur: mr. Stephanie Nijs, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Peeters Euregio Law & Tax (s.nijs@euregio.law)

Een bedrijfswagen, oftewel een auto van de zaak, blijft een populair voordeel voor werknemers in België, zelfs voor werknemers die een dergelijke wagen niet echt nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De reden hiervoor is de gunstige sociale en fiscale behandeling van de bedrijfswagen. Maar wat indien u als Nederlandse onderneming een auto ter beschikking wenst te stellen aan een werknemer in België? We zetten de belangrijkste verschillen en aandachtspunten voor u op een rij.

29-05-2021

Telewerk: enkele recente ontwikkelingen in België

Auteur: Mr. Stephanie Nijs, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Peeters Euregio Law & Tax (s.nijs@euregio.law)

Omwille van het aanbevolen of verplicht telewerk ingevolge de Covid-19 pandemie, worden vele werkgevers en werknemers opeens geconfronteerd met het regelgevend kader inzake telewerk. Helaas blinkt deze regelgeving niet uit in duidelijkheid. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de Belgisch fiscus onlangs een nieuwe circulaire (2021/C/20) gepubliceerd waarmee de fiscus meer duidelijkheid wenst te scheppen omtrent de fiscale behandeling van tussenkomsten van de werkgever in de kosten die gepaard gaan met telewerk. Daarnaast heeft het Hof van Cassatie op 5 oktober 2020 een arrest geveld waarin het onderscheid tussen telewerk en huisarbeid wordt verduidelijkt. Dit arrest had specifiek betrekking op een discussie tussen een Nederlandse werkgever en een werknemer die thuiswerkt in België.

Nieuws