Sofie Jacobs

Sofie Jacobs

29-06-2022

Kleine verschillen met grote gevolgen: 183 dagen in België, Nederland en Duitsland

Auteur: mr. Sofie Jacobs, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law)

Wanneer een werknemer in meerdere landen werkt, moet worden nagekeken in welk land de werknemer belasting moet betalen op zijn loon. Dit is onder meer van belang voor de inhouding van bedrijfsvoorheffing en dus voor het voeren van een correcte payroll. In de dubbelbelastingverdragen wordt bepaald in welk land het loon van de werknemer belastbaar is. Als algemene regel geldt dat het loon volledig belastbaar is in het woonland, tenzij één van de drie uitzonderingsgevallen van toepassing is. Eén van die drie uitzonderingsgevallen is de fameuze 183-dagenregel die voorziet dat het woonland volledig heffingsbevoegd blijft over het loon indien de grens van 183 dagen niet wordt overgeschreden door de werknemer in het werkland. Ondernemingen gaan er vaak van uit dat de berekening van deze 183 dagen voor alle landen hetzelfde is. Dit is echter niet het geval, waardoor de grens van 183 dagen in de praktijk vaak fout wordt berekend. Een foutieve berekening kan nochtans grote gevolgen hebben aangezien hierdoor mogelijks bedrijfsvoorheffing in het verkeerde land wordt afgedragen. Dit leidt dan ook tot de nodige problemen wat betreft fiscale regularisaties, fiscale boetes en een moeizame terugvordering van ten onrechte betaalde bedrijfsvoorheffing. In deze bijdrage leggen wij de dubbelbelastingverdragen tussen België, Nederland en Duitsland eens naast elkaar, zodat u een duidelijk zicht krijgt op de verschillende berekeningswijzen van de grens van 183 dagen.

24-04-2022

Progressievoorbehoud niet meer toegepast op afzonderlijk belastbare inkomsten

Auteur: mr. Sofie Jacobs, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law)

Het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag voorziet dat, indien Nederland heffingsbevoegd is voor bepaalde inkomsten, in België dubbele belasting wordt vermeden door deze inkomsten vrij te stellen met progressievoorbehoud. Het progressievoorbehoud houdt in dat België de vrijgestelde inkomsten wel in aanmerking mag nemen om het belastingtarief te bepalen van de in België belastbare inkomsten. Van oudsher past de Belgische administratie het progressievoorbehoud echter ook toe op inkomsten die, mochten ze in België belastbaar zijn, afzonderlijk belastbaar zouden zijn. De Belgische administratie werd voor deze te ruime interpretatie reeds een aantal keer teruggefloten door de rechtspraak. Deze rechtspraak werd recent wettelijk verankerd door de wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen.

14-03-2022

De personele vaste inrichting in het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag

Auteur: Mr. Sofie Jacobs, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law)

In de praktijk stellen wij vast dat ondernemingen zich goed bewust zijn van de voorwaarden van een materiële vaste inrichting in het buitenland. De mogelijke aanwezigheid van een personele vaste inrichting wordt echter vaak over het hoofd gezien, waardoor buitenlandse ondernemingen nadien door de fiscus op de vingers getikt worden. Om onaangename fiscale verrassingen te vermijden, lichten wij in deze bijdrage toe wanneer de aanwezigheid van een persoon in het buitenland voor uw onderneming aanleiding geeft tot een personele vaste inrichting volgens het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag.

29-10-2021

Wanneer is men (niet langer) fiscaal inwoner van België?

Auteur: mr. Sofie Jacobs, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law)

In grensoverschrijdende context rijzen vaak discussies over de vraag of men nog fiscaal inwoner (zogenaamde ‘rijksinwoner’) is van België wanneer men regelmatig in het buitenland verblijft voor beroepsdoeleinden.De uitkomst heeft belangrijke gevolgen, aangezien rijksinwoners in principe in België belast worden op hun wereldwijd inkomen. In deze bijdrage lichten wij toe wanneer een natuurlijke persoon kwalificeert als rijksinwoner van België.

01-07-2021

Btw: eindelijk een One-Stop-Shop voor de webshop

Auteurs: mr. Sofie Jacobs en Eli Boudreaux, respectievelijk werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law) en werkzaam als tax consultant bij Peeters Euregio Law & Tax (e.boudreaux@euregio.tax)

Door de toenemende globalisering en digitalisering van de verkoop van goederen en diensten komen webshops steeds vaker in aanraking met buitenlandse btw. Hierdoor rees de vraag naar een vereenvoudigde btw-regelgeving voor webshops. De Europese Unie kwam aan deze vraag tegemoet door de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce. De nieuwe regels zijn in werking getreden op 1 juli 2021 en zouden de btw-heffing op grensoverschrijdende ‘internetverkopen’ van goederen en diensten aan consumenten moeten vereenvoudigen. Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

06-02-2021

Auteursrechten: in België wordt creativiteit fiscaal beloond

Auteurs: mr. Sofie Jacobs en Eli Boudreaux, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law) en werkzaam als tax consultant bij Peeters Euregio Law & Tax (e.boudreaux@euregio.tax)

België kent een zeer gunstig fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten. Dit stelsel heeft immers tot gevolg dat inkomsten, die in de personenbelasting normaliter gekwalificeerd worden als beroepsinkomsten en onderworpen zijn aan de progressieve tarieven, door een wettelijke fictie geconverteerd worden in roerende inkomsten. Doordat deze inkomsten gekwalificeerd worden als roerende inkomsten, kunnen zij genieten van een afzonderlijk belastingtarief van slechts 15%. Daar komt nog eens bij dat het begrip ‘auteursrechten’ zeer ruim wordt geïnterpreteerd. Zowel werknemers als zelfstandigen en bedrijfsleiders kunnen van deze fiscale incentive genieten. Het fiscaal gunstregime voor auteursrechten biedt dan ook een aantal interessante opportuniteiten voor creatieve en innovatieve ondernemers en werknemers. In grensoverschrijdende context wordt dit regime echter weinig toegepast, wellicht omdat Nederlandse ondernemers hiermee niet bekend zijn. Nederland kent immers geen gelijkaardig regime.

Nieuws