Nikki Hendriks

Nikki Hendriks

14-03-2022

De coronacrisis en (het recht op) thuiswerken over de grens

Auteur: Mr. N. Hendriks, werkzaam bij HVG Law LLP als advocaat arbeidsrecht (nikki.hendriks@hvglaw.nl)

Inmiddels alweer twee jaar geleden stond men aan het begin van de coronacrisis. Er werden ingrijpende maatregelen ingevoerd, waaronder ook het (deels of geheel) vanuit huis werken. Dit betrof veelal geen harde verplichting maar een dringend advies van de overheid. Veel werkgevers hebben hier gehoor aan gegeven, hetgeen heeft gezorgd voor een flinke toename in het werken vanuit huis. Ook de politiek heeft het thuiswerken omarmd als de nieuwe manier van werken, al dan niet in een gecombineerde “hybride” vorm, waarbij het werk deels thuis en deels op kantoor wordt uitgevoerd. Het is de verwachting dat in veel organisaties het thuiswerken ook ná de coronacrisis tot op zekere hoogte onderdeel zal blijven van de bedrijfsvoering. Veel werkgevers en werknemers zien voordelen in het thuiswerken. Er zijn uiteraard ook nadelen te bedenken aan het thuiswerken. Dit heeft enerzijds een sociaal aspect en anderzijds meerdere juridisch aspecten. Zo is een werkgever ook voor een thuiswerkplek verantwoordelijk dat deze voldoet aan de toepasselijke Arbowetgeving en de werknemer ergonomisch verantwoord kan werken. Ingeval van medische klachten, denk bijvoorbeeld aan rugklachten door een niet goed ingerichte thuiswerkplek, zal de werkgever aan moeten tonen dat de thuiswerkplek veilig was.(1) Daarnaast zullen bepaalde regelingen, zoals de reiskostenvergoeding/ mobiliteitsregelingen, wellicht herzien dienen te worden aangezien deze mogelijk niet meer aansluiten bij een volledig remote of hybride vorm van werken. Ook dit kan vraagstukken met zich meebrengen, zoals in hoeverre de werkgever eenzijdig een reiskostenregeling mag wijzigen en/of bijvoorbeeld mag inruilen voor een (veel lagere) thuiswerkvergoeding. In het specifieke geval van een grenswerker geldt dat het thuiswerken na verloop van tijd ook van invloed kan zijn op het toepasselijke arbeidsrecht, alsook op de belasting- en sociale zekerheidspositie van de grenswerker. Alhoewel de bovengenoemde kort aangehaalde onderwerpen uiteraard ook voldoende interessant zijn om over uit te wijden, zal ik in deze bijdrage voornamelijk op de arbeidsrechtelijke apecten ingaan.

13-12-2020

Het thuiswerken vanuit een (Nederlands) arbeidsrechtelijk perspectief

Auteurs: mr. H.W. van Osch en mr. N. Hendriks, beiden advocaat arbeidsrecht bij HVG Law (huub.van.osch@hvglaw.nl en nikki.hendriks@hvglaw.nl)

Toen Nederland in maart 2020 werd getroffen door het covid19-virus, nam het kabinet strenge maatregelen. Sommige sectoren gingen in volledige lockdown en andere sectoren werden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Nog steeds geldt de norm: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Nadat eerder in Grensoverschrijdend Werken al is stilgestaan bij de fiscale en sociaalrechtelijke aspecten van het thuiswerken, zult u in dit artikel lezen welke arbeidsrechtelijke aandachtspunten voor u van belang kunnen zijn. Zo kunt u zich afvragen: mag ik mijn personeel (blijven) verplichten om thuis te werken? En andersom: kan een werknemer een recht op thuiswerken afdwingen? Hoe zit het bovendien met de werkgeversverplichtingen als het gaat om arbeidsomstandigheden tijdens thuiswerken? En moet dit alles worden vastgelegd in een thuiswerkbeleid?

Nieuws