Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Er zal een verificatiecode naar uw e-mailadres worden verzonden. Wanneer u de verificatiecode heeft ontvangen kunt u een nieuw wachtwoord kiezen voor uw account.

Nieuws

 • Einde aan dubbele belasting pensioenen grensarbeiders

  23 februari 2018

  Nederland ziet af van de heffing van pensioenen van inwoners van België als de Belgische administratie kan aantonen dat de pensioenen in België worden belast. Afspraken tussen België en Nederland leiden er toe dat zowel situaties van dubbele heffing als situaties van non-heffing worden voorkomen. De belastingadministraties zullen een en ander rechtzetten.

  Bron: Vanovertveldt.belgium.be, 23 februari 2018 

  Lees meer...
 • Emigrant kan een lijfrente kopen bij Nederlandse verzekeraar

  23 februari 2018

  Emigranten konden vrijkomend lijfrente- of pensioenkapitaal niet omzetten in een ingaande lijfrente of pensioen. Dat kon leiden tot invordering van de conserverende aanslag, die is opgelegd bij emigratie. Het is nu mogelijk om wel een lijfrente of pensioen te kopen bij de verzekeraar waar het oorspronkelijke contract loopt.

  Bron: Verbond van Verzekeraars, 23 februari 2018

  Lees meer...
 • Inlenersaansprakelijkheid slaat toe

  23 februari 2018

  Een inlener van Poolse uitzendkrachten is aansprakelijk voor de aan het uitzendbureau opgelegde naheffingsaanslagen. De inlener lukt het niet de hoogte van de naheffingsaanslagen te weerleggen.

  Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:489

  Lees meer...
 • Besluit over zetelverplaatsing geactualiseerd

  21 februari 2018

  Het moment van zetelverplaatsing van een vennootschap is het moment waarop de voorbereidingshandelingen zijn afgerond en de feitelijke leiding niet meer in Nederland is. Het besluit gaat ook in op de aangifteplicht na de zetelverplaatsing, rechtsvormwijziging, aansprakelijkheid, trustmaatschappij als bestuurder en de eindafrekening.

  Bron: besluit 5 februari 2018, stcrt. 2018, nr. 8600

  Lees meer...
 • Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt op 1 maart 2018 in werking

  20 februari 2018

  Internationale waardeoverdrachten worden per 1 maart 2018 moeilijker. Het Nederlandse afkoopverbod gaat in meer situaties gelden. Ook de onderdelen over de collectieve waardeoverdracht, bezwaarrecht aanpassing fiscale pensioenrichtleeftijd en pensioenverevening bij scheiding treden per 1 maart 2018 in werking.

  Bron: Staatsblad 2018, nr. 27

  Lees meer...