Nog geen abonnement?

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.

Nieuws

 • Besluit voetbalmakelaarsarrest laat nog op zich wachten

  20-09-2019

  Het besluit over het voetbalmakelaarsarrest van 9 februari 2017 wordt in het vierde kwartaal 2019 gepubliceerd. Het is in de afrondende fase. In het besluit zal worden aangeven hoe de Belastingdienst met dit arrest zal omgaan.

  Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

  Lees meer...
 • Oostenrijk moet compenserende toeslag betalen

  19-09-2019

  Het echtpaar Moser woont in Duitsland en heeft recht op een Duitse ouderschapsuitkering. Oostenrijk, waar mevrouw werkt, moet het verschil met de Oostenrijkse kinderverzorgingsuitkering volledig compenseren.

  Bron: Hof van Justitie EU, 18 september 2019, ECLI:EU:C:2019:75

  Lees meer...
 • Brief fiscale moties en toezeggingen

  19-09-2019

  In een brief aan de Tweede Kamer wordt aangegeven dat het overleg tussen Nederland en Noorwegen over de heffing van internationale chauffeurs snel wordt opgestart. Inzake de Fatca-problematiek zijn er nieuwe stappen gezet.

  Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

  Lees meer...
 • Europese bijstandsrichtlijnen zijn geĆ«valueerd

  18-09-2019

  De Europese Commissie heeft de bijstandsrichtlijnen (o.a. over gegevensuitwisseling, uitwisseling rulings en gegevens van multinationals) geëvalueerd. Het rapport geeft een goed inzicht in de praktijk en belang van de richtlijnen. De conclusies zijn gematigd positief.

  Bron: Europese Commissie, 12 september 2019

  Lees meer...
 • Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2020

  18-09-2019

  Grensoverschrijdend werken komt in het Belastingplan 2020 in beeld. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 staan een aantal wijzigingen die ingaan per 1 januari 2020. De wijzigingen die te maken hebben met grensoverschrijdend werken zijn:

  1. Er komt een drieschijventarief. Alleen in schijf 1 worden premies geheven;

  2. Er komt geen afrekeningsverplichting eind 2020 voor inwoners van Nederland voor buitenlandse pensioenen. Het overgangsrecht wordt onbeperkt in de tijd;

  3. In de Wet inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting komt een (uitgebreidere) definitie van het begrip vaste inrichting;

  4. De werkkostenregeling wordt aangepast. Er komt een grotere vrije ruimte tot een loonsom van 400.000 en er komt een gerichte vrijstelling voor een (buitenlandse) Verklaring Omtrent Gedrag.

  In het besloten deel van deze site worden deze wijzigingen kort toegelicht. Verder vindt u daar per genoemd onderwerp de tekst van de voorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

  Lees meer...