Nog geen abonnement?

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.

Nieuws

 • Geen heffingsrecht in Nederland op in BelgiĆ« ontvangen Nederlandse lijfrente en privaatrechtelijk pensioen

  24-05-2024

  X woont in België en ontvangt uit Nederland een lijfrente-uitkering en pensioenuitkering, volledig in privaatrechtelijk dienstverband opgebouwd. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de uit Nederland ontvangen lijfrente-uitkering en privaatrechtelijke pensioenuitkering volledig in België zijn belast. Aan Nederland komt geen heffingsrecht toe.

  Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 mei 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3007
  Lees meer...
 • Nieuwe Europese digitale portemonnee

  23-05-2024

  Op 20 mei 2024 is Europese verordening eIDAS 2.0 van kracht geworden. Met deze nieuwe wet kunnen de lidstaten burgers en bedrijven een digitale portemonnee aanbieden waarmee zij hun nationale digitale identiteit kunnen koppelen aan zaken zoals rijbewijs, diploma's, bankrekeningen etc. Met die digitale portemonnee op hun smartphone kunnen burgers zich makkelijk identificeren en elektronische documenten delen. De portemonnee biedt alle burgers onlinetoegang tot diensten met hun nationale digitale identificatie. Dit is in de hele EU erkend.

  Bron: Publicatieblad EU, 30 april 2024

  Lees meer...
 • Staatsecretaris: hoop op afspraken over thuiswerken met Duitsland

  22-05-2024

  Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij was half mei in Berlijn. Hij geeft na afloop van zijn bezoek aan dat hij hoopt dat er met Duitsland op korte termijn afspraken komen over het aantal dagen waarop een grenswerker kan thuiswerken, en ook een afspraak die duidelijkheid geeft over de vaste inrichting. Nederland stelt zich op het standpunt dat 183 dagen thuiswerken het maximum zou mogen zijn, maar Duitsland wil vooralsnog maximaal 34 dagen toestaan.

  Bron: Staatsecretaris Van Rij op LinkedIn, 21 mei 2024

  Lees meer...
 • Uitspraak Europese Hof versterkt rechten grensarbeiders

  21-05-2024

  Het Europese Hof van Justitie heeft een nieuwe uitspraak gedaan waarin het bevestigt dat grensarbeiders dezelfde sociale voordelen moeten genieten als binnenlandse werknemers. In zijn arrest merkt het Hof van Justitie op dat grensarbeiders bijdragen aan de financiering van het sociale beleid van de ontvangende lidstaat, gezien de belasting- en socialezekerheidsbijdragen die zij in deze staat betalen uit hoofde van hun werk. Zij moeten daarom onder dezelfde voorwaarden als de nationale werknemers aanspraak kunnen maken op gezinsbijslagen en sociale en fiscale voordelen.

  Bron: Europese Hof van Justitie, 16 mei 2024

  Lees meer...
 • Hoodlijnenakkoord kabinet voor arbeids-, studie- en kennismigratie

  17-05-2024

  De nieuwe coalitie heeft diverse plannen voor arbeids-, studie- en kennismigratie. Zo willen de partijen onder meer nagaan welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling kunnen worden versoberd. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer nog in met versobering van de 30%-regeling. Een ander plan is om de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling aan te scherpen en te verhogen. Voor werknemers uit het buitenland wil men diverse maatregelen treffen.

  Bron: Hoofdlijnenakkoord HOOP,LEF EN TROTS 

  Lees meer...