Aanmelden "Belgisch belastingrecht"


U kunt zich via onderstaand formulier inschrijven voor de cursus "Belgisch belastingrecht".

Datum: Dinsdag 16 januari 2024, 9.30 - 16.30 uur, met ontvangst vanaf 9.15 uur.

Locatie: Seats2meet Strijp-S, Eindhoven

Prijs: De kosten van deze cursus bedragen € 649,- (excl. btw). U ontvangt hiervoor een factuur.

Als u zich inschrijft wordt u opgenomen in ons klantenbestand. U ontvangt enkele keren per jaar een aanbod van relevante programma's. Op elk moment kunt u zich daarvoor uitschrijven. Zie hier voor ons privacystatement.

* verplichte velden

Persoonlijke gegevens
Opleidingspunten
Bedrijfsgegevens

Nieuws

 • Evaluatie extraterritoriale kosten- en 30%-regeling openbaar

  17-06-2024

  Onderzoeksbureau SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Financiën een evaluatie uitgevoerd van de extraterritoriale kosten- en 30%-regeling. Daaruit blijkt dat de 30%-regeling doeltreffend is door het aantrekken van kennismigranten en daarmee een bijdrage kan leveren aan het vestigingsklimaat. Bij afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht is het voor vermogende werknemers door de 30%-regeling nog steeds aantrekkelijk om naar Nederland te komen. De ETK-regeling is wegens niet-gebruik deels doeltreffend in het vergoeden van werkelijke kosten.

  Bron: Kamerbrief Aanbieding rapport Evaluatie ETK en 30%-regeling, 14 juni 2024

  Lees meer...
 • Hof: binnenlands belastingplichtig ondanks gedeeltelijk verblijf in Zwitserland

  14-06-2024

  Het Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat een belanghebbende fiscaal inwoner is van Nederland, ondanks het feit dat hij, gescheiden van zijn partner maar nog wel gehuwd, deels in Zwitserland leeft. In geschil is of hij fiscaal inwoner is van Nederland en (navorderings)aanslagen IB/PVV terecht zijn opgelegd. Hij is gehuwd gebleven, verbleef het grootste deel van de tijd, namelijk gedurende 241 dagen, in Nederland in de woning van zijn echtgenote, met wie hij onroerende zaken bezat, en deed ook regelmatig pintransacties in Nederland. Ook maakte hij gebruik van de Nederlandse gezondheidszorg en hanteerde hij Nederlandse postadressen. Het hoger beroep is ongegrond.

  Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 5 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1872

  Lees meer...
 • Deadline 30 juni 2024 nadert voor thuiswerkende telewerkers

  13-06-2024

  Werkgevers met internationale telewerkers moeten vóór 1 juli 2024 actie ondernemen om te voorkomen dat deze mogelijk onder het socialezekerheidsstelsel van hun woonland vallen en dat ze daarom in de periode van 1 juli 2023 tot 1 juni 2024 niet aan de socialezekerheidsverplichtingen voldoen. In de meeste gevallen zal dit ook leiden tot een verplichte buitenlandse salarisadministratie voor de werkgever. Vanaf 1 juli 2024 moet het A1-certificaat binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden worden aangevraagd.

  Bron: Website SVB, juni 2024

  Lees meer...
 • Nederland mag publiekrechtelijk deel ABP-uitkering aan Franse inwoner belasten

  12-06-2024

  X woont in Frankrijk en ontvangt een ABP-uitkering. De Franse Belastingdienst legt een aanslag op waarbij ze de gehele ABP-uitkering belast. De Nederlandse Belastingdienst belast dezelfde uitkering voor bijna 50%. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur het publiekrechtelijke deel van de ABP-uitkering terecht heeft belast. Volgens de hoofdregel van het belastingverdrag mag Frankrijk heffen over pensioenuitkeringen van inwoners van Frankrijk, onder voorbehoud dat Nederland mag heffen over het publiekrechtelijke deel van pensioenuitkeringen.

  Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 juni 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3632

  Lees meer...
 • Buitenlandse arbeidskracht krijgt naheffing accijns in illegale sigarettenfabriek

  11-06-2024

  Belanghebbende wordt door de FIOD aangetroffen in een illegale sigarettenfabriek met bijna 9 miljoen onveraccijnsde sigaretten. Er zijn meerdere buitenlandse arbeidskrachten aanwezig, waaronder X. Uit de Accijnsrichtlijn volgt dat een persoon die bij het voorhanden hebben van accijnsgoederen betrokken is, kan worden aangemerkt als de persoon die de verschuldigde accijns moet voldoen. Belanghebbende wordt risicoaansprakelijk geacht voor de onveraccijnsde goederen. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat een naheffingsaanslag terecht aan X is opgelegd. Ook het argument van X dat sprake is van een werkgever/werknemer-relatie tussen de huurder van de loods en de arbeidskrachten slaagt niet.

  Bron: Hof 's-Hertogenbosch, 29 mei 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1789

  Lees meer...