Aanmelden Opleiding Grensoverschrijdend Werken

 

U kunt zich via onderstaand formulier inschrijven voor de Opleiding Grensoverschrijdend Werken

Plaats en data:
Igluu Utrecht, Jansdam 2a, Utrecht
Dinsdag 16, 23, 30 januari en 6 februari 2018, telkens van 9.15 - 13.00 uur.

DEZE EDITIE IS INMIDDELS VOLGEBOEKT.

* verplichte velden

Persoonlijke gegevens
Bedrijfsgegevens
Opleidingspunten
Powered by BreezingForms

Nieuws

 • Lijst van internationale scholen

  17 januari 2018

  De aanwezigheid van een goede internationale school is belangrijk voor naar Nederland komende werknemers. Bij 'lees meer' vindt u het meest recente Engelstalige overzicht van de private internationale scholen en de gesubsidieerde internationale scholen (Nederlandse internationale scholen). Ook is een beschrijving in het Engels opgenomen van het Nederlandse onderwijssysteem voor internationale scholen.

  Bron: Educaide, 27 december 2017

  Lees meer...
 • Duitsland bevordert deelname aan pensioenregeling

  16 januari 2018

  Met ingang van 1 januari 2018 heeft Duitsland een herziening van het tweedepijlerpensioen doorgevoerd. De wet versterkt tweedepijlerpensioenen en helpt meer werkenden aan een pensioen. De wet bevat regels betreffende het arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.

  Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 augustus 2017.

  Lees meer...
 • A-G - Vakantie gedurende uitzending naar niet-verdragslanden telt mee

  15 januari 2018

  Als geen belastingverdrag van toepassing is, kan recht bestaan op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting als een werknemer langer dan drie aaneengesloten maanden arbeid heeft verricht in niet-verdragslanden. De periode van vakantieverlof die voor de toerekening aan de periode van drie maanden in aanmerking moet worden genomen, wordt beoordeeld over de gehele periode van uitzending naar de niet-verdragslanden.

  Bron: Conclusie A-G Niessen, 7 december 2017, nr. 17/02487

  Lees meer...
 • SVB kan niet onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie

  12 januari 2018

  De SVB kan onvoldoende onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie. De werkelijke zetel van de Cypriotische binnenvaart-onderneming bevindt zich niet in Nederland. De SVB moet de toepasselijke wetgeving opnieuw vaststellen. Daarna moet de SVB Cyprus en de andere Rijnoeverstaten informeren, conform de procedurevoorschriften van art. 16, VO 987/2009.

  Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4469

  Lees meer...
 • Australisch pensioen hoort tot premie-inkomen

  11 januari 2018

  Een inwoner van Nederland ontvangt een Australisch pensioen. Australië financiert de sociale zekerheid en medische verzorging uit de algemene middelen. Het sociale zekerheidsverdrag met Australië is niet van toepassing. Belanghebbende is verzekerd in Nederland, dan hoort het Australisch pensioen tot het premie-inkomen.

  Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11206

  Lees meer...