Aanmelden Studiedag Grensoverschrijdend Werken 2018


U kunt zich via onderstaand formulier inschrijven voor de studiedag Grensoverschrijdend Werken 2018.
Datum en plaats: dinsdag 5 juni 2018, Congrescentrum 1931 te 's-Hertogenbosch.
Prijs: € 795,- (ex btw) (evt. minus toepasselijke korting). U ontvangt hiervoor een factuur.

 * zijn verplichte velden

Inschrijven
Persoonlijke gegevens
Bedrijfsgegevens
Factuuradres
Opmerkingen

Nieuws

 • Parallelimport drukt BPM-heffing op auto’s

  %AM %16 %178 %2018

  In een brief aan de Tweede Kamer wordt uitgebreid beschreven hoe de parallelimport van auto’s de Nederlandse BPM-heffing drukt. Dat de parallelimport interessant is, blijkt uit het aantal auto’s dat op deze wijze geïmporteerd wordt. Het aantal is de laatste 10 jaar verdubbeld en bedroeg in 2017 meer dan 250.000.

  Bron: Ministerie van Financiën, 5 juli 2018

  Lees meer...
 • Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2018

  %PM %13 %835 %2018

  Het Ministerie van Financën heeft het halfjaarlijkse verdragenoverzicht gepubliceerd. In het eerste half jaar van 2018 zijn ondertekend, maar nog niet in werking getreden, het verdrag met Algerije en de protocollen met Denemarken en Oekraïne. Het verdrag met Zambia is op 31 maart 2018 in werking getreden.

  Bron: Ministerie van Financiën, 1 juli 2018

  Lees meer...
 • A-G HvJ: Premiedeel heffingskorting mag tijdsevenredig

  %AM %12 %280 %2018

  De A-G van het Hof van Justitie EU is van mening dat het tijdsevenredig toekennen van het premiedeel van de algemene heffingskorting niet in strijd is met het EU-recht. Alleen gedurende de periode dat men in Nederland sociaal verzekerd is, bestaat recht.

  Bron: Advocaat-Generaal Hof van Justitie EU, 11 juli 2018, C-272/17

  Lees meer...
 • Duits jachtslot is geen monumentpand

  %AM %12 %261 %2018

  Uitgaven voor een Duits jachtslot zijn geen uitgaven voor een monumentenpand volgens de Wet IB, omdat het Duitse jachtslot geen element vormt van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. Belanghebbende maakt niet aannemelijk als het slot in Nederland gelegen had, sprake zou zijn van een monument.

  Bron: Rechtbank Gelderland, 14 juni 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2622

  Lees meer...
 • Arbeidsmigrant moet zelf zuiveringsheffing betalen

  %AM %11 %172 %2018

  Woonruimten op een recreatieterrein die ter beschikking zijn gesteld aan arbeidsmigranten zijn geen voor recreatiedoeleinden bestemde woonruimten. De planologische bestemming is niet relevant. De gebruiker van de woonruimte moet de zuiveringsheffing betalen en niet de verhuurder.

  Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2787 en 2788

  Lees meer...