Aanmelden Vaktechnisch Overleg Internationale Loonheffing

U kunt zich via onderstaand formulier inschrijven voor het maandelijkse vaktechnisch overleg internationale loonheffing.

Data: telkens de eerste maandag van de maand, 16.00 - 18.30 uur.
Locatie: Verkadefabriek, Den Bosch.
Prijs: De kosten van deelname bedragen € 425,- per jaar. De sessies zullen plaatsvinden eenmaal per kwartaal op locatie in 's-Hertogenbosch en acht keer per jaar online (via Zoom), in totaal dus 12 keer. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en een lichte maaltijd, die bij de bijeenkomsten op locatie worden verzorgd. Deelname en facturatie vindt plaats op basis van een jaar.

(NB: De groep heeft op dit moment vrijwel de maximale omvang, het kan zijn dat er een wachtlijst moet worden gehanteerd.)

* verplichte velden

Persoonlijke gegevens
Bedrijfsgegevens

Nieuws

 • Standpunt Belastingdienst over 'genieten van een vergoeding' gepubliceerd

  18-04-2024

  Op 17 april is een standpunt van de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH gepubliceerd over de vraag wat verstaan wordt onder het ‘genieten van een vergoeding waarop artikel 31a, achtste lid, Wet LB 1964 van toepassing was’. Dit is van belang voor het overgangsrecht van de aftopping en de versobering van de 30%-regeling alsook de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht.

  Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 17 april 2024

  Lees meer...
 • Verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen afgeschaft

  17-04-2024

  Het Vreemdelingenbesluit kent een verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen, die bedoeld is voor vreemdelingen die minimaal € 1.250.000 investeren in een innovatieve onderneming. Per 17 april is deze verblijfsgrond afgeschaft. Voor al verleende verblijfsvergunningen is er een overgangsbepaling. Van deze verblijfsgrond werd overigens maar weinig gebruikgemaakt.

  Bron: Staatsblad 16 april 2024, 83

  Lees meer...
 • Verblijfsvergunning internationale student ingetrokken wegens te weinig studievoortgang

  16-04-2024

  Een internationale bachelorstudent Geneeskunde aan de RU Groningen, met de Saoedi-Arabische nationaliteit, had een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel ‘studie’. De RUG heeft de vreemdeling afgemeld bij de IND wegens onvoldoende studievoortgang. Vervolgens heeft de staatssecretaris de verblijfsvergunning ingetrokken. De Raad van State bevestigt dat dit rechtmatig heeft mogen gebeuren. Op de grief dat de gehanteerde voortgangstoets discriminerend zou zijn ten opzichte van Nederlandse studenten gaat de RvSt niet in.

  Bron: Raad van State, 12 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1534

  Lees meer...
 • Er kan meer dan één keer een verzoek om toepassing van de 30%-regeling worden gedaan

  15-04-2024

  Kan met vrucht een nieuw verzoek tot (voortgezette) toepassing van de 30%-regeling worden gedaan voor een andere periode dan die waarvoor eerder een verzoek is gedaan dat is gehonoreerd? A-G Pauwels meent dat het cassatieberoep van belanghebbenden gegrond is.

  Bron: Hoge Raad, 29 maart 2024, ECLI:NL:PHR:2024:350

  Lees meer...
 • Geen recht op de 30%-regeling

  11-04-2024

  A is niet uit een ander land aangeworven. A was ook niet twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaande aan zijn tewerkstelling in Nederland woonachtig verder dan 150 km van de grens. A geeft geen recht op toepassing van de 30%-regeling.

  Bron: Rechtbank Den Haag, 23-01-2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

  Lees meer...