Aanmelden schriftelijke cursus Expatriate Management

 

U kunt zich hier inschrijven voor de schriftelijke cursus Expatriate Management.

 

 

Nieuws

 • Wijzigingen Duitse fiscale regels voor 2019

  11-12-2018

  Op 1 januari 2019 gaan in Duitsland fiscale regels wijzigen. Het Bundesfinanzministerium geeft een overzicht daarvan. Het gaat o.m. de halvering van de bijtelling bij een hybrideauto, de belastingvrije terbeschikkingstelling van een (elektrische) fiets en de mogelijke vrije vergoeding voor woon-werkverkeer.

  Bron: Bundesfinanzministerium, 10 december 2018

  Lees meer...
 • Vragen internationale collectieve waardeoverdrachten pensioen beantwoord

  10-12-2018

  Het wetsvoorstel ‘implementatie herzien IORP-richtlijn’ heeft geleid tot veel kamervragen over de collectieve waardeoverdracht van pensioenen naar het buitenland. De in het voorstel opgenomen voorwaarden worden toegelicht en zijn volgens de antwoorden niet discriminerend ten opzichte van binnenlandse collectieve waardeoverdrachten.

  Bron: Minsterie van SZW, 7 december 2018 

  Lees meer...
 • SZW publiceert Bedragen 2019

  09-12-2018

  Het Ministerie van SZW heeft de per 1 januari 2019 gewijzigde socialezekerheidsbedragen gepubliceerd. Daarin staan ook de normen voor kennismigranten. Bijv. voor een kennismigrant > 30 jaar is dat 4500 euro per maand (excl. vakantiegeld). De overige cijfers vindt u bij ‘lees meer’.

  Bron: Ministerie van SZW, 23 november 2018 

  Lees meer...
 • Alleen verplichte bijdragen pensioen aftrekbaar in werkland

  07-12-2018

  Een inwoner van België is ook in Duitsland advocaat en betaalt premies voor oudedagsvoorzieningen in Duitsland. Duitsland, waar hij beperkt belastingplichtige is, moet de verplichte pensioenbijdragen voor de beroepspensioenregeling in aftrek toelaten. Dat hoeft niet voor onverplichte aanvullende en particulier betaalde bijdragen.

  Bron: Hof van Justitie EU, 6 december 2018, ECLI:EU:C:2018:987 

  Lees meer...
 • Onvoldoende bewijs voor woonplaats in Libanon

  06-12-2018

  In de aangifte 2014 stelt X dat zijn partner in verdragsland Brazilië woont en op grond van het keuzerecht als fiscaal partner is aan te merken. Bij bezwaar stelt belanghebbende dat de partner in Libanon, een niet-verdragsland, woont en dus geen fiscaal partner kan zijn. Zo ontstaat recht op hogere heffingskortingen als alleenstaande met kinderen. Belanghebbende levert echter onvoldoende bewijs van de woonplaats in Libanon.

  Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4381 

  Lees meer...