Uitfasering pensioen eigen beheer – deel 1: Pensioen-BV in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door 26-01-2017

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Na jaren discussie over het pensioen in eigen beheer van de directeur-groot-aandeelhouder (dga), wordt de pensioenopbouw in eigen beheer afgeschaft. Op welke datum het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer(1) ingaat, is nog niet bekend op het moment van het schrijven van dit artikel. Op verzoek van staatssecretaris Wiebes is medio december 2016 de stemming over dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld.

De internationale aspecten van het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer wil ik in twee artikelen nader toelichten. In het tweede artikel ga ik uitgebreid in op de situatie waarbij de pensioengerechtigde in het buitenland woont en het pensioen wil afkopen of omzet in een oudedagsverplichting. Ook de premieheffing komt in het tweede deel aan de orde. In dit eerste deel ga ik in op de gevolgen van het wetsvoorstel voor in het buitenland gevestigde pensioenlichamen. Ik ga in dit artikel uit van het wetsvoorstel zoals de stand van zaken was op 1 januari 2017.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.