Tijdsevenredige vermindering heffingskortingen bij remigratie; discriminatoir of niet?

Asmae Bousrou Door 22-04-2019

Auteur: Asmae Bousrou, werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (asmae.bousrou@nl.ey.com)

Op grond van de Nederlandse wet wordt het premiedeel van de heffingskorting tijdsevenredig verminderd bij remigratie. Maar is de nationale wetgeving wel EU-proof? Biedt het Blanckaert en/of het Schumacker arrest wellicht een antwoord op deze vraag? Deze vragen kwamen allemaal aan de orde in het Zyla arrest. Allereerst zal ik een korte casusbeschrijving geven van de zaak Zyla. Voordat ik inga op de procedure, zal ik de Europese sociale zekerheidsverordening en het nationale recht bespreken. Vervolgens worden het Blanckaert arrest, het Schumacker arrest en de prejudiciële vragen besproken.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.