Sociaalzekerheidsrecht bij uitzending van personeel naar een derdeland

Gerjo Berentschot Geschreven door 16-03-2020

Auteur: mr. G.J. Berentschot RB, eigenaar van Berentschot Fiscaal (gerjo@berentschotfiscaal.nl)

Bij uitzending van personeel naar een land dat behoort tot de EU, EER of waarmee een sociaalzekerheidsverdrag is gesloten, is het relatief eenvoudig om vast te stellen in welk land de uitgezonden werknemer is onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving. Bij uitzending naar overige landen ligt dat anders. Bij uitzending naar een derdeland is immers geen bilateraal sociaalzekerheidsverdrag of Europese Verordening van toepassing. In deze bijdrage beschrijf ik hoe in deze situatie is vast te stellen in welk land de werknemer is onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving en welke problemen zich daarbij voordoen.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.