Schema buitenlands belastingplichtigen 2020 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door 16-03-2020

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Belastingdienst/kennis- en expertisecentrum. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Voor de buitenlands belastingplichtigen is de relevante wetgeving ongewijzigd. Wel heb ik de actuele besluiten en jurisprudentie verwerkt. Ook stond er in voorafgaande jaren vermeld dat onder voorwaarden uitgaven voor monumentenpanden mogelijk waren bij buitenlands belastingplichtigen. Deze aftrek is vervallen en vanaf 2019 vervangen door een subsidie voor instandhouding rijksmonumenten. Nieuw opgenomen zijn antwoorden op veel gestelde vragen over de heffingskortingen. Ik besteed aandacht aan:

  • opbouw van de heffingskortingen in belasting- en premiedelen en
  • in welke verhouding ze tot elkaar staan,
  • het belastingdeel van heffingskortingen kan de premies verminderen,
  • de premiedelen van heffingskortingen kunnen de belasting verlagen.

De werkwijze van dit overzicht is ongewijzigd. Door middel van een stappenplan bepaalt men eerst het woonland, daarna wordt per (groep) land(en) getoond welke tegemoetkomingen en heffingskortingen mogelijk zijn. U leest per land op welke tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting een niet-inwoner recht heeft, als aan de voorwaarden van de specifieke tegemoetkoming is voldaan.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.