Opmerkelijke handelwijze UWV bij stopzetting van vrijwillige verzekeringen WW en WIA voor outbound expats

Sangeeta Narain Door 16-09-2021

Auteur: mr. S.J. (Sangeeta) Narain-Bhansingh, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs, People Advisory Services te Eindhoven.

Jarenlang heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: UWV) vrijwillige verzekeringen WW en WIA die voor uitgezonden werknemers werden aangevraagd met terugwerkende kracht beëindigd. Vanaf begin dit jaar is deze gedragslijn, zonder enige aankondiging, door het UWV aangepast. Feitelijk houdt dit in dat het UWV vrijwillige verzekeringen WW en WIA niet meer met terugwerkende kracht beëindigt, maar met ingang van de dag waarop het UWV het verzoek tot beëindiging van de vrijwillige verzekeringen ontvangt, dan wel per een toekomstige datum. Voor werkgevers die de vrijwillige verzekeringspremies hebben doorbetaald, kan dit financiële gevolgen hebben. De vraag is dan ook of de handelwijze die het UWV jarenlang heeft toegepast juist is, of dat het UWV met de nieuwe handelwijze vanaf begin dit jaar de wet verkeerd toepast.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.