Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 – adviseren is vooruitzien

Carlo Douven Geschreven door 17-09-2020

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 29 mei 2020 is de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de notitie geeft de staatssecretaris van financiën aan wat de voornaamste beleidsuitgangspunten zijn die het kabinet bij toekomstige verdragsonderhandelingen wil hanteren. Hoewel het een beleidsnotitie is, is deze van belang voor de dagelijkse praktijk. Immers bij de fiscale planning is niet alleen relevant hoe het actuele verdrag luidt, maar ook wat te verwachten ontwikkelingen zijn. Met een aantal landen voert Nederland momenteel verdragsonderhandelingen. Toekomstige belastingverdragen zullen zeker mede een uitvloeisel zijn van hetgeen in de Nota Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (NFV) is opgenomen. Het parlement heeft zich overigens nog niet uitgesproken over de NFV. Wel is al bekend dat het parlement op 25 juni honderden schriftelijke vragen heeft ingeleverd. Naar verwachting zullen die na het zomerreces beantwoord worden.

In dit artikel zal ik me richten op de onderwerpen in de NFV die van belang zijn voor het grensoverschrijdend werken. Aan de hand van de gecursiveerde onderdelen in dit artikel kunt u als lezer snel de onderwerpen scannen en kiezen voor de voor u relevante onderwerpen.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.