Nieuw pensioenartikel belastingverdrag Denemarken

Carlo Douven Geschreven door 31-01-2019

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Het belastingverdrag met Denemarken wordt gewijzigd bij protocol. Het nieuwe protocol is op 9 mei 2018 in Kopenhagen getekend. Het treedt in werking per 31 december 2018 en is daarmee toepasbaar vanaf belastingjaar 2019. Dus er is reden genoeg om bij deze verdragswijziging stil te staan. Het protocol wijzigt het verdrag op een aantal punten. De belangrijkste wijziging betreft het artikel over (particuliere) pensioenen en lijfrenten. In dit artikel zal ik op die wijziging verder ingaan. In het protocol zijn meer wijzigingen opgenomen, waaronder de artikelen over de uitwisseling van fiscale informatie en bijstand bij invordering.

In de wijziging van het belastingverdrag met Denemarken komt het Nederlandse fiscale verdragsbeleid duidelijk naar voren. Voor pensioenen wordt van een woonlandheffing overgestapt naar de volgens het fiscale verdragsbeleid gewenste bronstaatheffing. Een wijziging van het belastingverdrag is een schrikbeeld voor vele gepensioneerden. Immers door de verschuiving van het heffingsrecht van woon- naar bronland, ontstaan gevolgen voor de hoogte van de netto-uitkeringen. In het protocol wordt dit gemitigeerd, omdat een overgangsregeling is opgenomen. Ik zal eerst het nieuwe pensioenartikel bespreken en dan ingaan op de overgangsregeling.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.