Nieuw belastingverdrag met Polen

Carlo Douven Geschreven door 04-01-2022

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 29 oktober 2020 is het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Polen ondertekend.(1) Het wijzigingsprotocol moet nog zowel in Polen als in Nederland in het parlement officieel worden bekrachtigd (ratificatie) voor het in werking kan treden. Op 21 mei is het wijzigingsprotocol met een toelichting naar het Nederlandse parlement gestuurd. Dit heeft geleid tot vragen die inmiddels ook beantwoord zijn. In dit artikel zal ik de voor grensoverschrijdend werken belangrijke aanpassingen van het verdrag bespreken. Ik zal na een korte puntsgewijze algemene inleiding, waar ik de wijzigingen kort samenvat, vooral stilstaan bij de wijziging van het pensioenartikel en het artikel voor de voorkoming van dubbele belasting. Wanneer het verdrag in werking treedt is dus nog niet bekend.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.