Landenreeks: Verenigde Staten

Dennis Reins Geschreven door 31-01-2019

Auteur: mr. D. Reins, partner bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Dit is het eerste artikel in een reeks van artikelen waarin we beknopt ingaan op een aantal essentialia betreffende de nationale wetgeving voor met name de inkomstenbelasting en sociale zekerheid. De bedoeling van deze landenreeks is om lezers bewust te maken van uiteenlopende uitgangspunten en concepten die verschillende landen hanteren in hun nationale wetgeving. Daarbij hebben we naar landen gekeken waarmee veel grensoverschrijdende arbeid plaatsvindt. Het voert natuurlijk te ver om op het voornoemde te uitgebreid in te gaan, we belichten vooral belangrijke uitgangspunten van inwonerschap, basisprincipes van het fiscale inkomstenbelastingstelsel en belastingheffing over arbeidsinkomen, vermogen en onroerend goed. Kortom, onderwerpen waar je gauw tegenaan loopt wanneer iemand gaat werken en/of wonen in een ander land. Daarbij kijken we ook naar de wisselwerking van de buitenlandse wet- en regelgeving met de Nederlandse wet- en regelgeving, alsmede de uitwerking van de betreffende nationale regelingen met inachtneming van belastingverdragen. Hoewel de fiscaliteit de meeste aandacht krijgt, zal ook kort worden ingegaan op de sociale zekerheid op nationaal alsmede op verdragsniveau.

In deze bijdrage staan de Verenigde Staten (VS) centraal. Omdat de VS voor Nederland een zeer belangrijk land is en de betreffende fiscaliteit nogal complex, is dit een lijvigere bijdrage geworden dan wat men normaal mag verwachten in deze landenreeks.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.