Kennismigranten en de WIEG

Nini Braken-Zheng Geschreven door 13-12-2020

Auteur: Nini Braken Zheng, werkzaam bij EY als Immigration Consultant

Uit onderzoek is gebleken dat slechts 26% van de vrouwen in Nederland voltijd werkt. Dit in tegenstelling tot 73% van de mannen. Een belangrijke verklaring voor dit verschil is de ongelijke verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen thuis.(1) De regering vindt deze situatie onwenselijk en wil hierin een positieve verandering teweegbrengen. Hiermee is de introductie van het aanvullend geboorteverlof sinds 1 juli 2020 een feit. Met dit aanvullend geboorteverlof wordt vroege betrokkenheid van de ‘andere’ ouder bij de zorg en opvoeding gestimuleerd. Bovendien draagt deze stimulans positief bij aan de ontwikkeling van een kind. Door gebruik te maken van dit aanvullend geboorteverlof kan de werknemer tijdelijk minder salaris ontvangen. Deze salarisvermindering kan impact hebben op een werknemer die tevens houder is van een verblijfsvergunning als kennismigrant. In dit artikel zal bekeken worden wat de werkgever moet doen om te voorkomen dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.