Is uw bedrijf klaar voor een controle door de IND?

Edith de Bourgraaf Door 28-05-2018

Auteur: drs E. de Bourgraaf, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (edith.de.bourgraaf@nl.ey.com)

In juni 2013 is het Modern Migratiebeleid (MoMi) ingevoerd. Het uitgangspunt van MoMi is dat vreemdelingen die Nederland nodig heeft snel en eenvoudig toegelaten worden. Werkgevers kunnen zich in dit verband laten registeren als erkend referent bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De erkend referent heeft toegang tot een versnelde toelatingsprocedure. Daarbij worden de administratieve lasten voor werkgevers zo beperkt mogelijk gehouden. In ruil daarvoor heeft de erkend referent plichten naar de IND. Uit een recent onderzoek is gebleken dat het toezicht op erkend referenten niet voldoende effectief is. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd verbetermaatregelen te nemen ten aanzien van de effectiviteit van het toezicht.

In dit artikel informeer ik u over de plichten van een erkend referent, de sancties bij niet naleving van de plichten en de aandachtspunten om u als werkgever voor te bereiden op een controle

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.