Het verschil tussen het bruto- en nettoloon; een vergelijking tussen Nederland, België en Duitsland.

Sep Breukers Geschreven door 01-07-2021

Auteurs: Sep Breukers en Marian Manders-van de Vinne, respectievelijk als junior tax consultant en senior tax manager werkzaam bij Boxx global expat solutions. (Marian@boxx-expat.com en Sep@boxx-expat.com)

Onlangs publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) het rapport “Taxing Wages 2021”(1). In dit rapport wordt de belastingdruk op arbeid voor elk van haar lidstaten berekend. Het toont aan dat deze belastingdruk aanzienlijk verschillend blijft in de lidstaten in het jaar 2020. Het rapport wordt jaarlijks door de OESO uitgebracht. Dit OESO-rapport biedt een goed aanknopingspunt om inzichtelijk te maken hoe het binnen de lidstaten is gesteld met de belastingdruk op arbeid. In dit onderstaande artikel zal de focus liggen op de vergelijking van de belastingdruk tussen Nederland en onze buurlanden België en Duitsland.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.