Hervormingen Vlaanderen: het Groeipakket

Nick Tax Geschreven door 01-11-2019

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau Belgische Zaken

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda en het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) te Nijmegen. BBZ en BDZ zijn kenniscentra op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland, België en Duitsland. De Bureaus zijn onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeren als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening. Deze keer hebben we het over de omvorming binnen Vlaanderen van de kinderbijslag tot het zogenaamde “Groeipakket”. Vanaf 1 januari is het kinderbijslagstelsel in België namelijk hervormd van een federaal stelstel naar een gewestelijk stelsel. Ieder gewest heeft nu een eigen regeling en eigen uitvoeringsorganisatie(s) voor de kinderbijslag. Het Vlaamse gewest heeft de kinderbijslag omgevormd tot het Groeipakket. Hierbij de belangrijkste wijzigingen die daarmee gepaard gaan.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.