Gewijzigd besluit over onderlinge overlegprocedures bij internationale fiscale geschillen

Bastiaan Didden Geschreven door 29-10-2020

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

In toenemende mate is er aandacht voor het onderwerp ‘internationale fiscale geschillenbeslechting’. Niet alleen op multilateraal en nationaal niveau, als één van de speerpunten van het BEPS-project en het Nederlandse fiscale verdragsbeleid, maar ook op bilateraal niveau.(1) Als voorbeeld van een bilaterale ontwikkeling kan worden gerefereerd aan de diverse onderlinge overlegprocedures die de afgelopen maanden zijn geïnitieerd tussen buurlanden om te komen tot een oplossing voor de fiscale behandeling van thuiswerkdagen voor grensarbeiders gedurende de COVID-19-periode.(2) De ontwikkelingen op internationaal (en Europees) niveau hebben voorts geleid tot wijzigingen op nationaal niveau. Zo is afgelopen zomer een geactualiseerde versie verschenen van het uit 2008 stammende beleidsbesluit ‘Onderlinge overlegprocedures’.(3) Het beleidsbesluit geeft vanuit Nederlands oogpunt een nadere praktische invulling aan de wijze waarop onderlinge overlegprocedures worden gevoerd. Onder meer wordt ingegaan op vragen als:

  • Wat is de grondslag voor het initiëren van een onderlinge overlegprocedure? en
  • Welke mogelijkheden zijn er indien een onderlinge overlegprocedure niet leidt tot overeenstemming?

In deze bijdrage worden aan de hand van het beleidsbesluit deze vragen besproken, en enkele andere praktische wetenswaardigheden.(4)

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.