Enkele highlights van de (hoog)lerarenbepaling

Bastiaan Didden Geschreven door 14-03-2022

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

De (hoog)lerarenbepaling is een bijzondere verdragsbepaling, in die zin dat niet in ieder door Nederland gesloten belastingverdrag een dergelijke bepaling is opgenomen en als deze bepaling wel is opgenomen, de formulering ervan van verdrag tot verdrag kan verschillen. Bij verdragstoepassing is dus oplettendheid geboden. In de voorliggende bijdrage worden op hoofdlijnen enkele relevante wetenswaardigheden aangestipt ten aanzien van (hoog)leraren die in een ander land aan de slag gaan.(1)

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.